2022

Sist endret 17. jan. 2022 14:42 av Natalia Andronova

Master i odontologi Sonja Yr Løken ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Multiprofessional oral health promotion and prevention: an international perspective.

Sist endret 9. mai 2022 10:14 av Natalia Andronova

Cand. odont. Henrik Skjerven ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does the timing of implant loading influence the outcome of implant supported single tooth replacements?