2022

Sist endret 17. jan. 2022 14:42 av Natalia Andronova

Master i odontologi Sonja Yr Løken ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Multiprofessional oral health promotion and prevention: an international perspective.

Sist endret 24. mai 2022 12:54 av Natalia Andronova

Cand.odont. Ann Catrin Høyvik ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Behandling av angst for tannbehandling - betydning av samsykelighet som ved PTSD, depresjon eller generell angst.

Sist endret 9. mai 2022 10:14 av Natalia Andronova

Cand. odont. Henrik Skjerven ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does the timing of implant loading influence the outcome of implant supported single tooth replacements?

Sist endret 20. juni 2022 13:49 av Natalia Andronova

Cand.odont. Håvard Hynne ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why are we dry?

Sist endret 29. aug. 2022 16:36 av Natalia Andronova

Cand.odont. Tormod Bjartveit Krüger ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: From "phossy jaw" to medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ) in a historical perspective.