2008

Tidligere

Tid og sted: 22. mai 2008 14:15, Auditorium 1, GV69

cand. odont. Lene Hystad Hove ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Erosjonsskader – fra diagnostikk til behandling

Tid og sted: 24. apr. 2008 14:15, Auditorium 1, GV69

DDS Gökce Meric ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of polymer-based materials for fixed dental prostheses