2009

Tidligere

Tid og sted: 6. mai 2010 14:15, Domus Medica: Nye auditorium (13), Gaustad, Sognsvannsveien 9

Cand.scient Roya Sabetrasekh ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Differensiering av benceller i et kunstig 3-dimensjonalt miljø - oversikt over molekylære mekanismer og essensielle faktorer

Tid og sted: 26. mars 2009 14:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1

Tannlege, MSc in Dentistry Rasa Skudutyte-Rysstad ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Trends in dental diseases in a global perspective.