Prøveforelesning: Lene Hystad Hove

cand. odont. Lene Hystad Hove ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Erosjonsskader – fra diagnostikk til behandling

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Thomas Østerhaug.

Publisert 11. okt. 2010 09:15