Prøveforelesning: Gökce Meric

DDS Gökce Meric ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of polymer-based materials for fixed dental prostheses

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Thomas Østerhaug.

Publisert 11. okt. 2010 09:15