Prøveforelesning: Elisabeth Aurstad Riksen

Cand.odont. Elisabeth Aurstad Riksen ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The dental enamel as an indicator for drug exposure? 

Tid og sted for disputasen

11. feb. 2011 10:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Publisert 27. jan. 2011 20:36 - Sist endret 7. apr. 2017 09:52