Prøveforelesning: Hanna Tiainen

Hanna Tiainen ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Scaffolds for Hard Tissue Regeneration

Tid og sted for disputasen

 

30. mai 10.15. Auditorium I, Geityrmyrsveien 69.

Publisert 13. mai 2013 15:27 - Sist endret 12. feb. 2019 14:18