Prøveforelesning: Kjersti Refsholt Stenhagen

Kjersti Refsholt Stenhagen ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Preventive strategies for the management of dental erosion

Tid og sted for disputasen

16. april, 10.15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69
 

Publisert 2. apr. 2013 17:19 - Sist endret 2. apr. 2013 17:19