Prøveforelesning: Simen E. Kopperud

Simen E. Kopperud avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Kariesdiagnostikk og risikovurdering i moderne operativ tannbehandling

Tid og sted for disputasen

9. desember 2013, kl. 13.15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69.

Publisert 25. nov. 2013 11:11 - Sist endret 25. nov. 2013 11:15