Prøveforelesning: Kirsten Solemdal

Kirsten Solemdal ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: The relationship between oral health and nutrition status in the elderly

Tid og sted for disputasen

1.mars, 10.15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69
 

Publisert 14. feb. 2013 11:02 - Sist endret 14. feb. 2013 11:13