Prøveforelesning: Katrine Gahre Fjeld

Cand.odont. Katrine Gahre Fjeld ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Etiske aspekter ved munnstell av ikke-koopererende eldre pasienter.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 23. nov. 2016 08:00