Prøveforelesning: Sebastian Geissler

M.Sc. Sebastian Geissler ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cell/bacteria at implant: Has the winner in “the race for the surface” changed since 1987?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 24. mars 2017 07:30