Digital prøveforelesning: Anne Rønneberg - Oppgitt emne

Cand.odont. Anne Rønneberg ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Etikk i tannpleie for barn og ungdom. Hvordan ta vare på barnets rettigheter i tannbehandling.

Prøveforelesningen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 16. oktober kl 10.15)

Digital disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 5. okt. 2020 09:41 - Sist endret 12. okt. 2020 09:18