Bano Singh til PER-IADR kongressen i Marseille

Forskeren behandler mange pasienter som opplever tap av smak- og luktesans etter covid-19 sykdom. Covid-19 har bidratt til å sette fagfeltet mitt på agendaen, sier lukt- og smakforsker Bano Singh.

Forsker holder luktepinne under pasientens nese

Forsker Bano Singh holder luktepinne under nesen på en pasient. Foto: Fredrik Pedersen, OD/UiO

Hun er invitert til PER-IADR kongressen i Marseille 15-17 september for å holde et 30 minutters foredrag om sitt arbeid med denne pasientgruppen. Foredraget inngår som del av en sesjon på til sammen en og en halvtime. Fokus er på covid-19 pasienter og behandling av vedvarende problemer med lukt og smak og orale utfordringer.

En øre-nese-hals lege fra Danmark skal fortelle hva som er galt når pasienten opplever tap av smak og luktesans etter covid-19 sykdom. Så skal en luktforsker fra Danmark fortelle om pasientenes ulike luktopplevelser.

– Jeg skal fortelle om behandlingen vi gjør her på vår klinikk, forteller Bano Singh. Behandlingsopplegget har hun fra Dr. Hummel i Dresden, Tyskland, der hun ble utdannet i smak- og lukt.

– Vi kartlegger, utreder og behandler pasienten slik han gjør det, sier hun.

Helhetlig behandlingstilbud

Avdeling for oral kirurgi og oral medisin på Det odontologiske fakultet tilbyr behandling av covid-19 pasienter med tap av smak og lukt og andre orale komplikasjoner.

– Pasientene henvises til oss fra hele landet av fastleger, øre-nese-hals leger og tannleger, forteller Bano. Vår klinikk har et helhetlig tilbud der vi ser på smak og lukt og det som angår oral helse.

– Ute i verden er folk mest opptatt av luktesansen, fortsetter Bano. Klinikker jobber med og utreder luktesansen i tillegg til å gi behandling. Men vi er blant veldig få, kanskje de eneste, som også ser på orale utfordringer sammen med lukt og smak.

– Kanskje er det derfor IADR inviterte meg til å snakke om det, sier Bano. Jeg setter veldig pris på invitasjonen.

– Lukt- og smakforskere er tradisjonelt ikke tannleger, de er øre-nese-hals leger og de opplever ikke utfordringer knyttet til munnhelse som deres fagområde, og derfor jobber de ikke med det. Men vi undersøker også brennende munn og munntørrhet som viktig å få fokus på, for det vil også bidra til å ødelegge smaksopplevelsen.

Kartlegger pasientenes lukt- og smaksopplevelser

– Vi tar imot pasientene og kartlegger deres sykdomshistorie, for det er også andre sykdommer som påvirker smak- og luktesansen. Og det er viktig å utelukke det.

– Vi intervjuer pasientene for å finne ut hva slags forvrengninger de har for å måle det. Om de opplever at kaffe lukter kloakk. Det er et omfattende skjema og det tar ofte lang tid. Vi går gjennom mange lukter f. eks. matvarer, hygieneartikler og egne kroppslukter i tillegg til kroppslukter fra partner eller barn.

– Vi finner ut om de opplever forvrengt smak eller lukt eller om de har normal opplevelse av dette. Videre så måler vi luktesansen og smakssansen. For å måle luktesans så bruker vi et verktøy som er tilgjengelig fra Burghart, Sniffin’ sticks.

– Pasienten får lukten under nesen og forteller hva vedkommende opplever. Pasienten har kort foran seg med fire alternativer og de er nødt til å velge ett av dem.

Redusert livskvalitet

– Mennesker som har tap av lukt og smak får redusert livskvaliteten og det går på den psykiske helsen løs, forteller Bano. For en pasient luktet oppvaskmiddel dødt. En dråpe oppvaskmiddel fikk huset til å lukte dødt. Dette påvirket pasientens hverdag, og sosiale liv.

– Det er en stor belastning for dem som opplever det, men det hjelper ofte litt når de har fått kartlagt luktesansen at det er nesen deres det er noe galt med, og ikke omgivelsene. Men det er veldig plagsomt for pasienten. Det er også veldig forskjellig hva de forteller at de har problemer med å lukte.

Test av smak

– Til smakstesten bruker vi papirstrimler som er impregnert med smak og vi legger dem på tungen til pasienten og pasienten må fortelle om det er søtt, salt, surt eller bittert. Pasienten har alternativer foran seg som pasienten må velge mellom. Denne testen er også tilgjengelig fra Burghart.

– Jeg begynte å dokumentere arbeidet med denne pasientgruppen i oktober 2020, og rekrutterer til forskningsprosjektet vårt fra dette arbeidet. Ikke alle blir med, men uansett er det samme behandlingsløpet de går gjennom. De kalles inn til kontroller med 3 til 6 måneders mellomrom helt til de er friskmeldte. Ikke alle får dekket transportkostnader, så for mange som bor langt unna, er det ikke like aktuelt å fortsette behandlingen her.

– Da pleier jeg å følge dem opp på telefon og spørre hvordan det går. For jeg er nysgjerrig på hvordan det går med dem, forteller Bano – virker behandlingen?

– Blir pasienten bedre av behandlingen eller blir man bedre med tiden uansett, er spørsmål vi stiller oss.

Kontrollgruppe for utvikling av lukt og smak

– Vi har også en kontrollgruppe som består av mennesker som ikke får behandling eller som har vært syk i mer enn ett år uten å ha blitt friske. De utgjør en kontrollgruppe for å se hvordan deres smak og lukt utvikler seg.

Ut ifra de pasientene jeg har nå, ved første konsultasjon, så ser vi at mer enn 87 % hadde nedsatt lukt, 83 % opplevde forvrengninger av lukt, mens 45 % hadde forvrengninger i smak og 27 % hadde nedsatt smakssans. Det er et veldig høyt antall. Luktesansen er mest utsatt, ettersom smakssansen er mye mer beskyttet, sier Bano.

– Disse problemene kan pasientene ha samtidig og de kan ha kombinasjoner av disse diagnosene.

– I tillegg forteller 13 % at de har fått en brennende følelse i munnen og 17 % forteller om problemer med tørr munn etter coronasykdom.

Behandling for tap av lukt

– Vi ser at etter behandlingen har mange blitt bedre og ca 30% har oppnådd mer eller mindre normale funksjoner igjen, men veldig få sier at deres luktesans og smakssans er så bra som de hadde før Covid-19 infeksjon. Det er ca. 3,3% som ikke viser forbedring etter behandling.

– Vi anbefaler å luktetrene på fire eteriske oljer. Veldig mange av våre pasienter som er ferdigbehandlet har blitt friske. Etter 8-12 måneders luktetrening har de blitt friske og for noen har det tatt kortere tid. Mange er fremdeles under behandling, men på bedringens vei. Alle analyser er ikke gjort ferdig ennå, fordi de ikke er ferdig med luktetreningen.

– Jeg ser at det har betydning om pasienten gjør denne behandlingen hjemme eller ikke. De som er veldig ivrige blir fortere friske, og de som ikke følger opp blir dessverre ikke bedre, sier Bano.

– 80% av det vi opplever er lukt. Og det er en utfordring for pasientene. Kaffe smaker ikke noe lenger, men det er ikke tilfelle. Du smaker kaffen, men lukt er en veldig stor del av det å drikke kaffe. De smaker kaffen, men luktopplevelsen har de ikke.

Behandling av smak

– For denne behandlingen så bruker vi sinktilskudd i form av sinktabletter og det fungerer veldig bra. Det er veldig effektivt, de fleste av våre pasienter har fått tilbake smaksansen innen 3-6 måneder. Smakssansene søtt, salt, surt og bittert kommer tilbake til normalen mye fortere enn luktesansen.

– For behandling av brennende følelse i munnen tilbyr vi en antioksidant – alfa-liponsyre. Pasientene blir kvitt brenning i munnen ganske fort, akkurat som smakssansen.

– Til behandling av munntørrhet har vi ikke så mange gode behandlingsmetoder, men det finnes produkter på apoteket som kan lindre munntørrhet. Det tar litt tid, men de blir også bedre.

Studentundervisning

– Klinisk utredning og behandling av denne pasientgruppen er en del av obligatorisk behandling ved avdeling for oral kirurgi og oral medisin. De lærer hvordan jeg tar opp anamnensen, utreder og diagnostiserer pasienter, i tillegg til behandlingsopplegget. Studentene lærer at enkelte oral medisinske tilstander ikke kan behandles av fastleger. Og at vi har et tilbud her der fastleger kan henvise sine pasienter i fremtiden.

– Jeg har ventelister på behandling av tap av smak- og lukt. Og det tar tid ettersom jeg har pasienter kun én dag i uken. Foreløpig får vi ikke økonomisk støtte til dette, men jeg opplever at jeg har fått veldig mye positiv støtte fra fagleder, instituttleder og dekan, sier Bano.

– Jeg er veldig glad for at dette behandlingstilbudet som vi har etablert ved Det odontologiske fakultet for Covid-19 pasienter også får internasjonal oppmerksomhet, og at jeg får mulighet til å snakke om det i Marseille.

Av Kari Øverby
Publisert 15. sep. 2022 16:43 - Sist endret 16. sep. 2022 10:38