Tannpleierne presenterte bachelor-prosjekter

Spente tannpleierstudenter fullførte fredag 12. juni studieløpet med presentasjoner av sine bachelor-oppgaver.

Årets kull på tannpleierutdanningen bestod av: Christina Dalen, Ilira Emini, Camilla Gulliksen, Elise Korsmo Hansen, Donia Meziane, Miriam Mihanta, Ardita Neziri, Sin Ieng Ng, Sophie Nguyen, Thanusiga Panchanathan, Esita Saitova, Zohra Sakhi, Sidra Shahzada, Anne Emilie Skavern, Naeim Tawassuli og Sindy Tran. Foto: Fredrik Pedersen, OD/UiO.

Anne Emilie Skavern presenterte sin bachelor-oppgave om hvordan vi kan forebygge erosjonsskader på tennene ut fra et folkehelseperspektiv. Foto: Fredrik Haugen Pedersen, OD/UiO.

Medstudenter og spesielt inviterte i salen fikk et innblikk i temaene som 3.års-studentene har jobbet med dette siste semesteret. Det er stor bredde i hva studentene har valgt å fordype seg. Problemstillingene for oppgavene har de stått fritt til å velge selv.

– Det eneste kravet til tema i oppgavene har vært at de må jobbe med noe som er innenfor en tannpleiefaglig kontekst. Blant annet må de forholde seg til tannpleiefaget som helsefremmende og forebyggende, noe som kan endre på holdninger eller vaner, forteller universitetslektor og semesterutvalgsleder Anne Eikeland. – Selv om det ikke er krav til egen forskning i bacheloroppgaven, er det mange som har gjennomført gode undersøkelser likevel. Og de har vært pålagt å følge visse forskningsprosedyrer, legger hun til.

Intervjuet vietnamesiske mødre

Sindy Tran er en av dem som har hentet inn egne data. Hun valgte en problemstilling om hvilke kunnskaper en gruppe vietnamesiske mødre har om barn og tannhelse, og hvordan deres egen kultur har påvirket tannhelsevanene.

Tran, som har vietnamesisk bakgrunn selv, har gjennomført fem kvalitative intervjuer med andregenerasjons vietnamesiske innvandrermødre. Noe av det hun fant stemmer overens med det hun husket fra sin egen oppvekst: - Da jeg var liten ble jeg fortalt at det var bra med brus etter måltidene, fordi det hjalp med å fordøye maten, innledet hun presentasjonen sin med. Gjennom sin egen undersøkelse oppdaget hun at flere har fått den samme oppdragelsen. Men hun fant likevel at andregenerasjons mødre var mer opptatt av tannhelse for sine barn, enn mødre som var førstegenerasjonsinnvandrere.

– Det var tøft, og mye jobb med oppgaven, fordi det var ingen andre som var interessert i det samme temaet som meg, så da måtte jeg skrive alene, forteller den ferske tannpleieren. - For å få gjennomført alle intervjuene måtte jeg reise mye rundt i Oslo og omegn. Tran var fornøyd og glad etter presentasjonen. På spørsmål om hva hun skal gjøre nå, forteller hun at hun har fått jobb på en privat klinikk på Torshov, der hun allerede har startet.

Tannhelsens sosiale sider

Mange av de sju presentasjonene som ble holdt i Store auditorium fredag hadde en sosial innfallsvinkel på tannhelse. To av presentasjonene handlet om ungdoms forhold til tannhelse. I tillegg dreide problemstillingene seg om hvordan tannpleierne skal møte pasienter som har angst for tannbehandling, samarbeidet mellom tannpleiere og apotekteknikere, erosjonsskader, tannhelseforebygging i fengsler og andregenerasjonsinnvandrere sitt forhold til tannhelse.

Alle 16 tannpleierstudentene bestod sine bachelor-oppgaver, som ble presentert fredag. – Årets kull består av veldig dyktige og hyggelige studenter. De er positive og fine å samarbeide med, sier Eikeland.  Måltallet til tannpleierutdanningen er 21. – Vi har hatt litt frafall- som de fleste andre bachelorutdanninger. Men de to neste kullene er på 22 og 21, så vi håper det holder seg, avslutter Eikeland.

Sin Ieng Ng, Thanusiga Panchanathan og Zohra Sakhi la fram sine betraktninger rundt hvordan tannpleierne kan ha en forebyggende rolle for tannhelsen i fengsler. Foto: Fredrik Haugen Pedersen, OD/UiO.

 

Emneord: bachelorpresentasjon, Tannpleierutdanningen, Bachelor i tannpleie, odontologisk fakultet, bacheloroppgave Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 12. juni 2015 15:09 - Sist endret 24. juni 2015 09:37