2021

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, ansikt, hode.
Publisert 9. des. 2021 09:26

Integrert innsats fra mange ulike fagdisipliner må til for å håndtere utfordringene som den stadig voksende andelen av eldre i befolkningen representerer. Et forskningssenter i Norge kan fremme en helhetlig forståelse av aldringsprosessen og de eldres rolle i samfunnet.

Bildet kan inneholde: person, klær, kinn, smil, hake.
Publisert 8. des. 2021 15:05

– Vår oppgave er å lindre, ikke skape angst, skriver Mariann Hauge, Bent Storå og vår dekan Tiril Willumsen i denne kronikken i Dagens medisin. 

Bildet kan inneholde: azure, vindu, rektangel, himmel, aqua.
Publisert 19. nov. 2021 14:21

Hos pleietrengende kan tennene gå til grunne på få måneder. Mangelfull munnhygiene og hyppig sukkerinntak er blant forklaringene. Tiden er overmoden for at helsemyndighetene utvikler retningslinjer for samhandling mellom ulike grupper av helsepersonell – til beste for pasienten.

Bilder viser en illustrasjon av en jordklode med mennesker rundt
Publisert 18. nov. 2021 13:15

MOOC ble startet med et ønske om å gjøre utdanning tilgjengelig for alle uavhengig av livssituasjon, økonomi og geografisk lokasjon. Flere universiteter og forelesere i USA og andre land tilbyr MOOC som King`s College og Oxford. Kursene skiller seg fra andre nettkurs ved at de er tilgjengelig for tusenvis av brukere, og er såkalt "massive". 

Bildet av prisvinnerne
Publisert 12. nov. 2021 12:13

Under NTFs landsmøte i Bergen gikk både Studentforskerprisen, Prisen for undervisning og forskning 2021 samt NTFs hederstegn til ansatte ved fakultetet.

Bildet kan inneholde: smil, jeans, datamaskin, personlig datamaskin, bord.
Publisert 1. nov. 2021 14:54

De odontologiske samlinger (DOS) inneholder over 3000 gjenstander. Her finner du tannlegeredskaper fra 1820-tallet til moderne tid. DOS inneholder mer enn 3500 gjenstander som viser ulike sider ved odontologien – vitenskapen om tenner, orale vev og tilhørende sykdommer.

Bildet kan inneholde: skrift, triangel, rektangel, magenta, logo.
Publisert 21. okt. 2021 08:56

Studiebarometeret er NOKUTs årlige undersøkelse om studiekvalitet. Undersøkelsen går til alle studenter i 2. eller 5. studieår, ca. 65 000 studenter i hele landet.  For OD er det tredje semester tannpleie og odontologi samt niende semester odontologi som vil få en invitasjon til å delta i undersøkelsen som sendes ut i disse dager.

Billdetkolasj
Publisert 20. okt. 2021 10:22

Etter lang tid med sosial distansering er det nå klart for et fysisk møte når NTF skal arrangere sitt årlige landsmøte i Bergen 4.-6. november. Det odontologiske fakultet bidrar som vanlig også denne gangen bredt i det faglige programmet.

Bildet kan inneholde: panne, øyenbryn, skjegg, kjeve, smil.
Publisert 19. okt. 2021 15:44

Mange studenter som ønsker å bli tannlege begynner studiet i utlandet. Etter ett til to år kan utenlandsstudentene søke om plass ved UiO og UiT til å fullføre studiet gjennom et årlig innpassingsopptak. I år var det særlig konkurranse om plassene.

Bildet kan inneholde: smil, yttertøy, fotografi, anlegg, skulder.
Publisert 30. sep. 2021 12:49

Som et coronatiltak har UiO ansatt mentorer for studentene som begynte i høst. På OD har vi ni studentassistenter som skal hjelpe de nye studentene med å finne seg til rette på studiet de har startet på.

Bilde viser paneldelaktenene på scenen
Publisert 30. sep. 2021 10:17

Forskere fra fire ulike fakultet var samlet på Litteraturhuset i anledning årets Forskningsdager for å gi sine betraktninger på den bevegelsen det er når mennesker beveger seg fra konflikt til fred. Dette er årets tema på Forskningsdagene.