Å se inn i krystallkula for nytt bygg

På NEMKO -tomta på Gaustad skal fremtidens odontologibygg reises. Men før vi kan finne frem flyttesakene i Geitmyrsveien, er det mye som skal skje. For dekan Pål Barkvoll, er det viktig at alle ved Det odontologiske fakultet, har anledning til å følge prosessen fremover. Dere vil derfor få jevnlige rapporter fra byggemøtene på nettsidene for ansatte fremover.

Foto: Colourbox

En lang prosess

Ved fakultet har det vært jobbet med nytt klinisk bygg helt fra midten av 90-tallet og de siste ti år konkret med KVU.Nå starter en prosess som handler om å konkretisere hvilke behov og funksjoner det nye bygget skal fylle. Instituttleder på IKO, Jan Erik Ellingsen, sammenligner dette arbeidet med å prøve å se inn i krystallkula. For dette bygget skal være funksjonelt utover levetiden til alle som jobber ved fakultetet nå, og da handler det om å prøve å finne ut hvordan fremtidens undervisning og forskningen innenfor odontologi vil se ut.

Rive eller ikke rive

Det er statsbygg som ansvarlig for at bygget får sin endelige fysiske form, men dette skjer i nært samarbeid med UiO, TkØ og Tannteknikerutdanningen som alle skal bo i bygget når det står ferdig. Tone Westby er prosjektleder for Statsbygg, og den 23. januar skal Statsbygg levere en anbefaling om de går for en løsning som innebærer at det eksisterende bygget rives, eller om det skal rehabiliteres. I tillegg til innspill fra brukergruppene, det vil si OD, TkØ og Tannteknikerutdanningen, gjør Statsbygg analyser som omhandler klimagassregnskap, kostnadsvurderinger og hvordan resten av tomten best kan utnyttes.Det er viktig for Statsbygg at det fremtidige bygget utnytter hver kvadratmeter på en effektiv og fleksibel måte, samtidig som det skal være et høyteknologisk og spesialisert bygg.

Organisering av klinikkene

I arbeidet frem til i dag, har det vært jobbet frem et forslag om at klinikkene bør organiseres slik:

  • Voksenklinikk inkl.gerodontologi, 
  • Barneklinikk inkl. kjeverotopedi
  • Spesialistklinikken/TKØ
  • Diagnostikklinikken( mottak, røntgen, kirurgi)
  • Anestesiavdelingen(narkose)

I tillegg er konfidensialitet, klinisk undervisning, forskning samt hygiene viktige krav i den videre planleggingen Det nye odontologibygget må være utformet på en slik måte at det kan svare på de oppgavene som samfunnet trenger at det løser. Mange oppgaver vil være de samme som i dag, men det må også tas høyde for nye fremtidige oppgaver i planleggingen av byggetDen naturlige nærheten til OUS gjør at det må planlegges for at flere innlagte sykehuspasienter kanskje skal behandles i det nye bygget, og da blir det essensielt å planlegge for ambulanseinngang og kanskje til og med sengeheiser.Det må diskuteres om det er ønskelig med flere etasjer, og hvilke oppgaver det kan være hensiktsmessig å samle, slik at kapasiteten blir utnyttet på best mulig

 

Nærhet

En annen viktig diskusjon er å sikre at de riktige funksjonene ligger i nærheten av hverandre. Et eksempel som ble diskutert var nærhet mellom forskningsklinikken og laboratoriene, for å legge forholdene til rette for klinisk forskning.  Andre eksempler var at andre laboratorier bør ligge nært kontorplasser, samt at undervisningslokaler og andre kontorplasser også ligger nært.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 2. jan. 2017 08:00 - Sist endret 3. jan. 2017 14:38