Arild Stenvik tildelt H.M. Kongens fortjenstmedalje

I dag ble professor Arild Stenvik hedret med Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje. Stenvik mottok medaljen i en høytidelig overrekkelse i Faculty Club i Geitmyrsveien. 

Arild Stenvik med sitt diplom og medalje fra H.M. Kongen. F.v Pål Galteland ved Avdeling for kjeve og ansiktskirurgi ved Oslo universitetssykehus, Geir Kristiansen, formann i Kjeveortopedisk forening, og Pål Barkvoll, dekan ved Det odontologiske fakultet. Foto : Fredrik Pedersen, OD/UiO.

Det var dekan Pål Barkvoll som hadde æren av å overrekke medaljen. Initiativet til utmerkelsen kom fra Per Skjelbred ved Avdeling for kjeve og ansiktskirurgi ved Oslo universitetssykehus, Geir Kristiansen, formann i Kjeveortopedisk forening, og Det odontologiske fakultet.
Det var en takknemlig og rørt professor som ble hedret av og sammen med familie og kolleger.

– Akkurat som Espen Askeladd har jeg kommet i havn ved hjelp av mine gode hjelpere, fortalte Stenvik i sin tale. Han la vekt på alle de gode hjelperne han har hatt gjennom oppvekst, familie- og arbeidsliv, som han mener har bidratt til at han kunne bli den beste versjonen av seg selv.

Påvirkningskraft

Arild Stenvik har, i tillegg til undervisning og forskning, påtatt seg en rekke administrative og politiske oppgaver ved Det odontologiske fakultet, og han har hatt stor påvirkningskraft.  Han arbeidet blant annet med spesialistutdannelsesprogrammene som ble strømlinjeformet med felles kurs, tre års varighet, og alle programmene fikk offentlig godkjenning.

Som kjeveortoped har Arild Stenvik tatt initiativ til å bygge opp et velfungerende tverrfaglig spesialistteam for å sikre pasientene den beste behandlingen. I alt han gjør, ligger det en forbilledlig, bunnsolid faglig kvalitet og integritet.  Det ble det også lagt vekt på i samtlige av talene under seremonien.

Arild Stenvik har også vært studiedekan ved fakultetet (1999-2005).

Kvalitet for alle

Stenvik har spilt en ledende rolle i Europa for å forbedre tannlegeutdannelsen, den kjeveortopediske spesialistutdannelsen og de kjeveortopediske behandlingsresultatene. Hans vektlegging av kvalitet i behandlingen skal gjelde for alle. Særlig for pasienter med komplekse og faglig utfordrende tilstander er det bare det beste som gjelder. Denne holdningen går klart frem i alle Stenviks foredrag og vitenskapelige artikler, og vekker berettiget oppsikt blant verdens kjeveortopeder.

Berikelse for mange

Arild Stenviks internasjonale engasjement og innsats for å forbedre undervisningen og kvaliteten på den kjeveortopediske behandlingen er formidabel.  Han har vært drivkraften i å utvikle et felles europeisk kvalitetssystem for kjeveortopedisk behandling.

Det er mange som har fått glede av Stenviks generøsitet, hjelpsomhet og faglige klokskap, også utenfor Norge. Flere ganger har han blitt invitert til de baltiske landene. Særlig har Kjeveortopedisk avdeling ved Universitetet i Riga hatt et kraftig løft i kvaliteten på behandlingen og forskningen,takket være nært og utrettelig samarbeid med Stenvik og kolleger i Oslo.

Arild Stenvik har vært med på å berike Norsk kjeveortopedisk forening, OD og kjeveortopedisk avdeling. Det er ingen tilfeldighet at spesialistutdannelsen ved kjeveortopedisk avdeling her på OD har status som en av verdens aller beste. Stenvik har skapt en kvalitetskultur som vil fortsette etter ham. 

Hedersbevisninger

Æresmedlem av Norsk Kjeveortopedisk Forening

Æresdoktor, Utet i Riga, Latvia

Fellowship, Royal College of Surgeons, Edinburgh, UK

Dewel Award for beste artikkel i 2002 fra American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics

Error: resource not found: /om/aktuelt/aktuelle-saker/bilder/stenvik-fortjenstmedalje
 
Alle bilder: Fredrik Pedersen, OD/UiO.

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 16. mars 2016 14:34 - Sist endret 22. des. 2017 14:55