Avdeling for biomaterialer fikk tilslag på EU-søknad

Avdeling for biomaterialer  har fått tilslag på en stor EU søknad, og det er professor Janne E. Reseland som er prosjektleder for dette prosjektet som bærer navnet «BLUETHEETH».

Professor Janne E. Reseland  er prosjektleder for EU-prosjektet. Her er  hun i samtale med professor Håvard Jostein Haugen og professor Ståle Petter Lyngstadaas. Foto: Jan Unneberg OD/UIO

Utnytte marin biomasse

Mellom flo og fjære finnes det marin biomasse, som  for eksempel skalldyr og alger, som inneholder verdifulle stoffer. Frem til nå har denne marine biomassen ikke vært utnyttet i særlig stor grad, og det er nettopp dette potensialet som BLUETEETH skal prøve å utnytte bedre. Ved å samarbeide med toppforskningsmiljøer i Portugal og på Island på dette prosjektet, tar man sikte på å prøve å lage nye membraner som kan brukes i behandling av blant annet periodontitt.

Viktig med ekstern finansiering

‒ Jeg er veldig stolt over at avdelingen for biomaterialer med professor Janne E. Reseland i spissen har landet en så stor EU-søknad, sier dekan Pål Barkvoll.

‒ Krav om ekstern finansiering bare øker innenfor akademia, og det er således svært gledelig at et EU-finansiert prosjekt tilfalt avdelingen for biomaterialer, avslutter Barkvoll. 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 28. sep. 2016 10:37 - Sist endret 4. okt. 2016 10:21