Fikk Horizon 2020-midler

I samarbeid med professor Dirk Linke og Institutt for biovitenskap har Avdeling for biomaterialer ved Institutt for klinisk odontologi fått en betydelig tildeling fra EU-programmet Horizon 2020.

De tre forskerne står i laben og ser på labutstyr, han lengst til venstre har på vernebriller. Alle smiler.

Prosjektleder Håvard J. Haugen, Ståle Petter Lyngstadaass og Janne E. Reseland (f.v.) fra Avdeling for biomaterialer. Foto: Fredrik Pedersen, OD/UiO.

Professor og prosjektleder Håvard J. Haugen, ved Avdeling for biomaterialer, har fått tildelt en prestisjefylt Horizon 2020-søknad i programmet Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF-2015).

Prosjektet som fikk gjennomslag, BAC-STAR, er et samarbeidsprosjekt mellom Biomaterialer ved Instiutt for klinisk odontologi, og Institutt for biovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

– Dette var veldig gøy, sier en glad prosjektleder. Haugen forteller at prosjektmidlene skal gå til tre års lønning av postdoktor Kenneth Schneider, som er ansatt ved Institutt for biovitenskap. – Men han kommer til å gjøre en stor del av forskninga si hos oss, forklarer han. Arbeidet er også knyttet opp mot planlagt forskning i Avdeling for biomaterialers SFF-søknad. 

Vil forbedre implantat-materialer

BAC-STAR skal forske på adhesjonsmekanismer til bakterier til implantatoverflater. Mangel på kunnskap om bakteriers adhesjonsmekanismer hindrer utviklingen av nye antibakterielle overflater. Konsekvensene er for eksempel sviktende implantater. Kunnskapen prosjektet leder til kan også videreføres til ineffektive varmeutvekslere og begroing av materialer i kontakt med det marine miljøet.

Den nåværende tilnærmingen til dette problemet er prøving og feiling, og testing av potensielt gunstige overflatemodifiseringer. BAC-STAR foreslår i stedet en "bottom-up"-tilnærming, og starter med molekylære studier av bakterielle adhesjonsfaktorer, og deres interaksjon med overflater.

Hard konkurranse

Konkurransen for nå gjennom var knallhard i år; det var over 7500 søkere til dette programmet. Kravet for å få finansering er evaluering på minst 70%. Det er svært få prosjekter som får dette. BAC-STAR-prosjektet fikk hele 93,5%, som er den høyeste karakteren prosjekter ved Det odontologiske fakultet noensinne har fått.

Forskningen som nå har mottatt midler er overførbar til mange andre forskningsfelt, og prosjektet har et rammeverk som kan benyttes i framtidige tverrfaglige prosjekter.

BAC-STAR passer godt inn i UiO sin Strategi2020 som etterspør mer tverrfaglighet, mer interfakultært samarbeid og økt internasjonalisering.

Gruppebilde av seks av forskerne ved Avdeling for biomaterialer.
Avdeling for biomaterialer, her ved Alejandro Barrantes Bautista, Hanna Tiainen, Rune Hartvig (foran f.v.), Janne E. Reseland (midten), Håvard J. Haugen og Ståle Petter Lyngstadaas (bak f.v.). Foto: Fredrik Pedersen, OD/UiO.

 

Emneord: Materialvitenskap, Biomaterialer, Biomaterials, overflater, implantater
Publisert 26. jan. 2016 15:06 - Sist endret 27. jan. 2016 11:34