Inspirerende Harvard-seminar

To dager fylt til randen av inspirerende forelesinger var oppsummeringen, etter at Harvard-seminaret var vel gjennomført.

Foto av Chen, Paster og Dartt, fra venstre, stilt opp ute ved siden av en bronsestatue av en kvinne.

Professorene Dong Feng Chen, Bruce J Paster og Darlene Dartt: Foto: Per Gran OD/UIO

Første dag var det professor Dong Feng Chen som åpent seminaret og holdt en forelesning om regenerativ medisin. Deretter var det professor Bruce J Paster som snakket om hvilke sammenhenger som finnes mellom bakterier i spyttet, og helse og sykdommer i munnhulen. Til slutt var det stipendiatene Cecilie Attramamdal og  Homan Zandi samt professor Tor Paaske Utheim som avsluttet dagen med noen korte foredrag.

Noe å lære av øyene

Professor Darlene Dartt fra Harvard Medical School åpnet dag to på seminaret. Hun ble varmt introdusert av vår egen Tor Paaske Utheim, som gav henne mye av æren for forskningen han holder på med i dag.

 Munnhule og øyne har beslektede utfordringer når det gjelder å forholde seg til et potensielt skadelig ytre miljø. De ulike mekanismene som ligger til grunn for forsvarsverket i øynene og i munnhulen er derfor svært interessante å se nærmere på, og enkelt fortalt så har øyne og munnhule mye å lære av hverandre.

Grønn stær

Øyet, eller rettere sagt Grønn Stær, var også tema da professor Miriam Kolko  fra Københavns Universitet, stod på talerstolen. Hun er både kliniker og forsker, og bruker mye av tiden sin nettopp på Grå stær-operasjoner. Hun har et tett samarbeid med professor Linda Bergersen.

 Grønn Stær er en sykdom, som på grunn av en aldrende befolkning, øker i omfang, og den utgjør et betydelig folkehelseproblem på verdensbasis. I 2040 er det anslått at rundt 111,8 millioner mennesker kan være rammet av denne sykdommen.

- Frem til nå har vi ingen kur for sykdommen, og for mange, heller ingen gode behandlingsalternativer.  Det blir derfor avgjørende å drive frem forskning som gjør at vi forhåpentligvis kan finne frem til en effektiv behandlingsform for Grønn Stær i fremtiden, sa professor Kolko.

Små forelesninger fra vårt eget fakultet

Sist i programmet var det tre korte innlegg av professor Linda Bergersen, stipendiat Gabriela Salvadori Silva og professor Janicke Liaaen Jensen.

Professor Linda Bergersen fortalte om hvordan forskergruppen hennes hadde vært de første til å bevise at det fantes melkesyrereseptorer i hjernen.  Da Silva viste blant annet hvordan bakterier kunne snakke sammen, og hadde sett nærmere på en spesiell bakterie som heter Streptococcus mitis. Til slutt fortalte Janicke Liaaen Jensen om Munntørrhetsklinikken ved IKO som ble åpnet for et år siden, som skal bidra til å gi pasienter med plager knyttet til munntørrhet og andre relaterte sykdommer et bedre behandlingstilbud, og hvilke forskningsmuligheter denne klinikken når står ovenfor.  

Error: resource not found: /om/aktuelt/aktuelle-saker/bilder/the-harvard-seminar
Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 9. juni 2016 10:29 - Sist endret 18. nov. 2022 15:38