ODs forskere ut til folket

De nå tilbakelagte Forskningsdagene var svært innholdsrike - også for Det odontologiske fakultet. To arrangementer utenfor fakultetet ga til sammen tusenvis av nye mennesker kunnskap om moderne bygging av kroner, aldersvurderinger og antibiotikaresistens.

Bilde av fire forskere som sitter i lenestoler på et podium, med mikrofoner foran seg og bak dem på veggen er tittelen på arrangementet projisert: Skjebnesvangre reiser - ingen vei tilbake?

Kvelden på Litteraturhuset ble avsluttet med spørsmål fra publikum. F.v. Sigrid I. Kvaal, Håkon Rukke Valen, Anne Aamdal Scheie og Kjersti Sturød. Foto: Astrid Skiftesvik Bjørkeng, OD/UiO.

Etter et svært vellykket Forskningstorg siste helga i september, avsluttet OD sitt engasjement i Forskningsdagene med en kveld på Litteraturhuset i populærvitenskapens navn.

Over hundre frammøtte - både studenter, stipendiater, ansatte og eksterne - fikk beriket sin kunnskap om to felt det forskes på ved fakultetet vårt, som begge er svært aktuelle.

– Dette har vært noen svært vellykkede arrangementer. Forskning og undervisning er to av våre kjerneoppgaver, men vi må huske at det er også formidlingen! Derfor er jeg veldig fornøyd med hva forskerne våre har presentert,- og måten de har gjort det på. Og det virker det som om publikum også er, forteller dekan Pål Barkvoll.

Aktuell forskning

På Litteraturhuset holdt førsteamanuensis Sigrid Kvaal først et populærvitenskapelig foredrag om aldersvurderingene hun og hennes team gjennomfører på oppdrag fra UDI. Hun kunne også presentere ferske resultater fra et forskningsprosjekt fakultetet har deltatt i, som ser på i hvor stor grad den odontologiske undersøkelsen sammenfaller med håndrotsrøntgen, i aldersvurderingene.

Deretter var professor Anne Aamdal Scheie, stipendiat Kjersti Sturød, og NIOM-forsker Håkon Rukke Valen, samlet til en samtale om antibiotikaresistens, som ble styrt av Jessica Lönn-Stensrud, tidligere OD-stipendiat og nå førstebibliotekar ved Realfagsbiblioteket.

Les mer og se bilder fra Forskningstorget på Universitetsplassen her.

Og her kan dere se flere bilder fra arrangementet på Litteraturhuset:

Litteraturhuset
Emneord: Forskningsdagene, Litteraturhuset, antibiotikaresistens, aldersvurderinger, UDI, Cross-Talk Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 3. okt. 2016 16:22 - Sist endret 31. jan. 2022 11:52