Munntørrhetklinikken presenteres i Athen

I år er det den greske hovedstaden som er vertskap for den årlige ORCA kongressen (European Organization for Caries Research), og Det odontologiske fakultet er representert med tre deltakere. Det er Alix Young Vik, Lene Hystad Hove og Shermin Rusthen.

Her er forskerne som jobber ved Munntørrhetklinikken.

Bak fra venstre: Bente Brokstad Herlofsen, Lene Hystad Hove, Morten Rykke, Janicke Liaaen JensenBano Singh. Foran fra venstre: Alix Young Vik, Shermin Rusthen Foto: Jan Unneberg/UiO

Munntørrhetklinikk

På kongressen i Athen skal tre postere presenteres. Felles for disse, er at de tar utgangspunkt i foreløpige forskingsresultater fra et nytt og spennende forskningsprosjekt som er igangsatt ved IKO, nemlig Munntørrhetklinikken.

Dette eret nystartet satsningsområde for det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Den pasientgruppen som i hovedsak har bidratt med data til de kliniske studiene frem til nå, er pasienter med Sjögrens syndrom.

Betydelig redusert livskvalitet

Sjögrens syndrom er en av de vanligste autoimmune revmatiske sykdommer, som kjennetegnes ved  at immunforsvaret går til angrep på kroppens egne organer. For Sjögrens syndrom er det primært spyttkjertlene og tårekjertlene som angripes, og kronisk betennelse fører til munn- og øyetørrhet. I all hovedsak er det kvinner i overgangsalderen som rammes av Sjögrens syndrom, men også yngre mennesker kan få sykdommen.

Tverrfaglig samarbeid

Men det er ikke bare pasienter med Sjögrens syndrom som lider av munntørrhet. Medikamentbruk er den vanligste årsaken til munntørrhet og  strålebehandling av kreftpasienter med kreft i hode/halsområdet  kan føre til munntørrhet.

Munntørrhetklinikken er interessant på mange områder.  Både fordi en slik klinikk åpner opp for et tverrfaglig samarbeid på tvers av fagdisipliner og institusjoner, men også fordi den i så stor grad viser at munnhulen er en integrert del av kroppen.  Å ha dette  perspektivet gjør at Munntørrhetklinikken kan skape resultater som kan komme flere forskningsområder til gode.

Frem til nå har Munntørrhetklinikken hatt et aktivt samarbeid med Tørreøyneklinikken, Oslo Universitetssykehus og Farmasøytisk institutt ved UiO.

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 30. juni 2016 14:51 - Sist endret 3. okt. 2017 10:37