Oslo Dental Science Forum

Oslo Dental Science Forum, som blir arrangert av Avdeling for biomaterialer, er blitt en attraktiv møteplass for et internasjonalt toppforskningsmiljø, og 8.juni gikk årets forum av stabelen.

Dekan Pål Barkvoll åpnet Oslo Dental Science Forum.  Foto:Jonas Wengenroth

Dekan Pål Barkvoll åpnet Oslo Dental Science forum ved å understreke betydningen av at dette seminaret gir en unik mulighet til å vise ulike disipliner innenfor for biomaterialer, og ikke minst hvordan biomaterialer kan samhandle med odontologisk og medisinsk forskning for å oppnå ny kunnskap og innsikt. Dekanen sa videre at Oslo Dental Science Forum er et strålende eksempel på hvordan man kan organisere et tverrfaglig arrangement, som kan ha en stor effekt utover den enkelte forsker og forskningsfelt.

Det var forskere fra  USA, Tyskland, Portugal, Trondheim ( NTNU), SINTEF og UiO som holdt ulike innlegg.

Deepak Vashishth, foto: Jonas Wengenroth, OD/UiO.
Patricia Almeida Carvalho, foto: Jonas Wengenroth, OD/UiO.

Først ute var Deepak Vashishth, fra Rensselaer Polytechnic Institute, USA  som har vært en langvarig og viktig samarbeidspartner for flere av forskerne ved fakultet. Professor Vashishth  holdt åpningsforedraget om beinbiologi, hvordan frakturer i bein forløper og hvordan sukkermolkyler som bygger seg opp i beinet med alderen, påvirker beinets evne til å motstå frakturer.

 

 

Deretter kom Dr. Patricia  Almeida Carvalho fra SINTEF som hadde studert de mekaniske og strukturelle strukturene til spyttkjertelstein(sialolithiasis) som kunne være relevante i forholdt til behandling med ultralyd. Interaksjoner mellom mineraler og proteiner i sialolitter gir også interessant kunnskap som kan utnyttes i natur-hermende (bio-mimicking) materialer.

 

Athina Samara, foto: Jonas Wengenroth, OD/UiO.

Dr. Athina Samara  fra  Det medisinske fakultet ved UiO, hadde sett nærmere på hva som skjedde med stamceller når de ble plassert på grafén. Grafén et atom tynt material, med helt unike egenskaper, og er det tynneste og sterkeste materialet som noensinne er laget. Ved å gjøre enkle forandringer i grafénlaget bli materialet egnet for cellevekst. Dette gir muligheter for framtidig avansert vevsregenerasjon (Tissue engineering).

 

 

 

 

 

Birigt Glasmacher, foto: Jonas Wengenroth, OD/UiO.

Professor Birigt Glasmacher fra Leibniz Universität, Hannover, demonstrerte ulike implantater; blant annet vaskulære stenter, og de unike metodene som ble brukt for å fremstille disse implantatene, blant annet ved nye metoder for elektrospinning.

 

 

 

 

 

 

 

Mats Peder Mosti, foto: Jonas Wengenroth, OD/UiO.

To spennende foredrag kom fra NTNU ved professor Bjørn Skallerud og Dr Mats Peder Mosti om beinbiologi og effekten legemidler og fysisk trening har på skjelettet.

Bjørn Skallerud, foto: Jonas Wengenroth, OD/UiO.

 

Og til slutt kom fakultetets gjester fra Harvard og holdt presentasjoner om sine spesialområder.

 

Forskningsdekan Ståle Petter Lyngstadaas avsluttet møtet med en kort oppsummering før en tur på Oslofjorden avrundet det hele.

 

Publisert 16. juni 2016 10:23 - Sist endret 3. sep. 2021 14:48