Presentasjon av bachelor oppgavene for tannpleierstudentene

Det var en lydhør forsamling som fikk høre årets avgangsstudenter presentere sine bacheloroppgaver i store auditorium den 14. juni.   Det var høy kvalitet og stor bredde i presentasjonene, og etter hver presentasjon var det mange spørsmål og kommentarer til de solide fremføringene.

Foto: Håkon Strømer

En viktig grunnpilar i alle presentasjonene var fokus på det forebyggende og helsefremmede arbeidet, som er en av grunnpilarene i tannpleierutdanningen, enten oppgaven hadde sett på forhold i Norge, som diabetes og innvandrerkvinner, eller det dreide skole barn i Tanga i Tanzania.

Etter presentasjonene var vel i havn, var det tid for kullbildet samt en sammenkomst i Faculty Club hvor det ble holdt taler og feiret med kake.

Her er presentasjonene fra årets kull:

PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVER KULL 2013-2016 TIRSDAG 14. JUNI, STORE   AUDITORIUM

              

"Om å bidra i en empowermentprosess hos unge pasienter med behov for kjeveortopedisk   behandling»

Ida Helene Wang Løvold og Synne Benedichte Antonsen

               

«Hvilke konsekvenser kan innføringen av kunnskapsbasert praksis i tannpleiefaget  medføre?»

Isak Dahle

              

«Hvordan kan jeg som tannhelsepersonell anvende motiverende intervju for å bidra til at våre pasienter slutter med røyk?»

 Kelly Dieu Yen Ma

                 

«Diabetes type-2 og betydningen av tannpleieres forebyggende kompetanse»

Lone Kopperud og Mosina Azizullah

               

”Diabetes hos kvinner med pakistansk bakgrunn”

Nuzhat Iqbal, Mariem Mohammad og Elham Soltani

               

«Enslige, mindreårige afghanske flyktinger og deres tannhelse»

 Shima Behmady, Sima Pakatchi og Qudsia Khanum

               

«Hva slags subjektive behov og motivasjon har rusmiddelmisbrukere i forhold til sin egen tannhelse?»

Sigrid F. Sjøholt og Sofiya Snihur

 

«Hvordan kan vi planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med tanke på kariessituasjonen hos en gruppe elever på Machui Primary School  i Tanga,Tanzania"  

Farah El-Mahjoubi, Jovana Culibrk, Kaja Aas Lindberg

 

«Ungdommers motivasjon under kjeveortopedisk behandling»

Lisa Elena Legrem Håheim og Merethe Ingebretsen

 

«Hvor viktig er tannhelsen for befolkningen i Tanga, Tanzania og hvilken betydning har den  kulturelle konteksten»

Carl-Magnus Kjølstadmyr, Atdhedona Idrizi og Songül Kilinc

 

 

 

 


 

 

 

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 15. juni 2016 12:26 - Sist endret 7. juli 2016 09:41