Svært fornøyd med at nytt odontologibygg prioriteres

Regjeringen setter av 10 millioner kroner til prosjektering av nytt bygg for Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo i forslag til statsbudsjett for 2017. – Gledelig og viktig, mener dekan Pål Barkvoll.

Portrettbilde av dekan Pål Barkvoll.
Pål Barkvoll. Foto: Kaja Haugen Leijon, OD/UiO.

– Dette er jeg svært fornøyd med, og også gledelig overrasket. Jeg hadde håpet, men ikke turt å tro, at en så stor bevilgning skulle komme så raskt. Dette gir fremdriften i byggeprosjektet en avgjørende «kick-start», sier Barkvoll.

– Jeg støtter også regjeringens begrunnelse for hvorfor det er riktig å prioritere denne prosjekteringen på dette tidspunktet, nemlig at klinikkarealene vi har er utdaterte og for små.

Fortsetter å overføre penger fra svake grupper til andre tiltak i tannhelsesektoren

Ikke fullt så gledelig er regjeringens forslag om å fortsette å kutte i trygderefusjoner, ifølge Barkvoll. I statsbudsjettet foreslås det et kutt på 32 millioner i stønader til kjeveortopedisk behandling, i tillegg til ytterligere reduksjon i folketrygdens refusjoner på 19 millioner.

– Det er beklagelig at refusjonstakstene heller ikke prisjusteres på dette budsjettet; et avvik som har vært praktisert de seneste årene. Regjeringen sier gang på gang at de skal lette utgiftene for de svakeste gruppene i samfunnet, men her viser de at de tvert i mot gjør det motsatte. Faktum er at de kutter i støtten til de svakeste ved å redusere Helfo-satsene – altså det som pasientene får refundert av staten. De velger heller å kanalisere en god del av disse pengene til kompetansesentrene. Det er skuffende, sier Barkvoll.

– Munnhelse må likestilles øvrig helse

Barkvoll synes ikke det skal gjøres forskjell på refusjon ved tannhelsetjenester og andre helsetjenester. – Man må tilnærme seg refusjon for sykdom i munnhule og kjeve på lik linje med andre sykdommer i kroppen, mener han. – Og det er ikke reflektert i dette forslaget til statsbudsjett.

Derimot er dekanen fornøyd med at regjeringen følger opp tidligere lovnader for forskningsmidler: – Jeg synes det er svært gledelig å se at midler til fri forskning økes, i tråd med langtidsmeldingen om forskning, sier Barkvoll.

Bilde av to bygninger, en oransj i murstein til høyre og en mørk grå til venstre lengre bak.
Regjeringen bestemte tidligere i år at Det odontologiske fakultet skal flyttes til NEMKO-tomten bak ferdighetssenteret, til venstre i bildet. Foto: Per Gran, OD/UiO.
Emneord: Gaustad Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 6. okt. 2016 16:28 - Sist endret 6. okt. 2016 16:44