– Må bli mer opptatt av ekstern finansiering

Det er mange ideer og planer som surrer rundt i hodet til ODs ferske forskningsdekan i startgropa på nytt år og dekanatperiode. Men Linda Hildegard Bergersen tenker aller mest på hvordan fakultetet skal få økt andelen eksterne forskningsmidler.

Prodekan for forskning, Linda Hildegard Bergersen (t.v.), har flyttet inn i Faculty club i Geitmyrsveien 69 og kommer til å ha kontor der på tirsdager og fredager. Der sitter hun sammen med sin høyre hånd, forskningsrådgiver Natalia Andronova, og de to jobber tett sammen i team. Foto: Håkon Størmer, OD/UiO.

– Hva er grunnen til at du ønsket å bli prodekan?

Forskning, og å kunne utnytte forskningsresultater i form av innovasjon, er den nye oljen for Norge. Med sin tverrfaglighet har OD en unik mulighet til å være med på dette løpet. Dette vil jeg gjerne være med å legge til rette for og det var også en sterk motivasjon for å bli forskningsdekan.

Tekstboks med følgende spørsmål og svar: Kommer fra: Lillehammer Bor: Voksenkollen Jakt eller topptur? Topptur Kino eller konsert? Konsert Ferien går til Skottland En god start på morgenen er umulig uten: Kaffe og NRK klassisk– Er det én sak du brenner spesielt for innenfor ditt ansvarsområde?

Det er mange saker jeg brenner for. Vi trenger enda mer fokus på internasjonalt samarbeid for å øke ekstern finansiering fra ERC og NFR. Og så må forskningsresultater ut til folket på en forståelig måte- vi kan alltid bli bedre på formidling!

I tillegg ønsker jeg at vi blir enda bedre på tverrfaglige prosjekter. Jeg tror vi kan samarbeid mer med de humanistiske fagene ved UiO. Der ligger det mange spennende muligheter som de nye gründerne (les: unge talentfulle forskere) kan ha som utklekking for innovasjon. Verdiskapning i form av innovasjon er naturlig for et fakultet som OD.

– Hva gleder du deg mest til i denne fireårsperioden som prodekan?

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle som jobber ved OD. Også gleder jeg meg til å få muligheten til å løfte frem unge talentfulle forskere ved OD.

– Har du noen spesielle mål du har tenkt til å nå i løpet av disse fire årene?

Jeg vil øke ekstern finansiering, få forskningsgrupper med i Livsvitenskapssatsingen, også håper jeg at jeg får til å inspirere alle forskerne ved OD. I vår strategiplan har vi høye ambisjoner for utdanning, forskning og internasjonalisering.

Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 6. feb. 2017 12:27