Anders Verket tildelt H.M. Kongens gullmedalje

 H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

 

Anders Verket er tildelt H. M Kongens gullmedalje. Foto: Håkon Størmer. OD/UIO

Begrunnelse for tildelingen

Sykdom og skade kan medføre endringer i skjelettets form som kan påvirke vår funksjon og livskvalitet. I munnhulen kan det føre til at vi mister tenner og evne til å tygge, og det kan endre utseendet vårt.

Der skjelettet har endret form, har diverse materialer vært forsøkt brukt til gjenoppbygning av skjelettet, blant annet gjennom såkalte stillas. I sitt doktorgradsprosjekt undersøkte Anders Verket hvorvidt man kan stimulere vekst av ben og benceller ved å endre overflatene til slike titan-baserte stillas.
Hovedfunnene hans var at titan-baserte stillas kan bidra til å gjenopprette form i kjevebenene. Behandling med tannimplantater i benmasse som er gjenopprettet på denne måten er mulig, men mer forskning er nødvendig. Titan-stillasets effekt på benceller ble ikke forbedret ved å belegges med andre typer materialer. Titan-stillaset viste også et potensiale som depot for distribusjon av proteiner til celler.

Konklusjonen i avhandlingen er at de endringer av titan-stillasene som ble undersøkt, i hovedsak ikke forbedret materialets egenskaper til å stimulere benceller og benvekst. Kun få endringer ble imidlertid undersøkt, og titan-stillasene viste samtidig at de kan ha et potensiale for enkelte kliniske bruksområder. Det må gjøres mer forskning på bruk av titan-stillaser før de eventuelt kan tas i bruk på pasienter.

Medaljen overleveres på universitetets årsfest den 1. september.

Her kan du lese mer om Anders Verket

Av Astrid S. Bjørkeng
Publisert 17. aug. 2017 11:14 - Sist endret 17. aug. 2017 11:14