Anne Rønneberg på Høynivåmøte mot vold mot barn

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var til stede da Barneombudet inviterte toppledere innen helsesektoren til «Høynivåmøte mot vold mot barn» på Grefsenkollen restaurant i Oslo mandag 24. april 2017.

Foto: Barneombudet

Mobilisere helsesektoren

- Det er på høy tid at helsesektoren kommer mer på banen i arbeidet mot vold mot barn. Med dette møtet ønsker vi å snu ord til handling, sier barneombud Anne Lindboe som selv er lege.

Grefsenkollerklæringen ble signert. Foto: Barneombudet.

Statsråd Solveig Horne åpnet møtet. Blant deltakerne var helsedirektør Bjørn Guldvog, president for Tannlegeforeningen Camilla Hansen Steinum,  legeforeningen Marit Hermansen, direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, direktører for landets regionale helseforetak, leder for Sykepleierforbundet, Psykologforeningen og representanter for de politiske partiene med flere. Deltakerne vil slutte seg til en felles erklæring om arbeidet mot vold mot barn.

 

Sentral rådgiver

Anne Rønneberg. Foto: Håkon Størmer OD/UIO.

Anne Rønneberg  har vært sentral i utformingen av Den norske tannlegeforeningens del av erklæringen som er som følger:

  • Bidra  aktivt til at politiet blir kjent med viktigheten av å begjære rettsodontologiske undersøkelser av barn og unge ved Statens Barnehus, samt at alle tannleger som arbeider med barn og unge blir kjent med den nylige publiserte journalen til bruk ved denne typen undersøkelser.
  • Bidra aktivt for å sikre at tannhelsepersonell har oppdatert kunnskap om vold og overgrep, inkludert de nye nasjonale retningslinjene, og at de er trygge nok til å melde bekymringer videre til barnevernstjenesten.
  • Bidra aktivt til å publisere og implementere konkrete råd fra Forandringsfabrikkens « Tannlegeproffer» til tannhelsepersonell som jobber  med barn og unge.

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 24. apr. 2017 15:31 - Sist endret 24. apr. 2017 15:31