Avtalte samarbeid med kompetansesenter

Det odontologiske fakultet innleder et flerårig samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge.

Dekan Pål Barkvoll (t.h.) og Jørn Andre Jørgensen, administrerende direktør i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) signerte nylig avtalen som sikrer samarbeidet mellom Det odontologiske fakultet og TkMN.

Samarbeidet skal resultere i flere tannleger med dobbeltkompetanse, det vil si tannleger som både har doktorgrader og er spesialister, i region Midt-Norge. I tillegg skal det sikre flere spesialister innen de odontologiske disiplinene til den midt-norske regionen, som ikke har noen egen odontologisk utdanningsinstitusjon.

– Vi er godt fornøyde med å ha fått på plass detaljene i denne avtalen, forteller Pål Barkvoll, dekan ved Det odontologiske fakultet (OD) ved Universitetet i Oslo. – Dette er et meget spennende samarbeid, både for oss og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN).

Kommer pasientene til gode

Barkvoll forteller at avtalen legger til rette for at forskningen ved hans fakultet nå kan utføres i omstendigheter nærere praksisfeltet, i større grad enn har vært gjort til nå. I tillegg mener han at samarbeidet vil komme et betydelig antall pasienter til gode i en region der det, av strukturelle årsaker, har vært mangel på tilgang på tannlegespesialister.

OD og TkMN er allerede involvert i noen felles prosjekter; blant annet samarbeider de innen TOO-prosjektet (tilrettelagt tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur, overgrep eller odontofobi). Samarbeidet mellom OD og TkMN skal også favne forskning og utdanning på både master- og doktorgradsnivå, blant annet gjennom prosjektstillinger hos fylkestannleger i region Midt-Norge.

Behov for kompetanse i regionen

Jørgensen og Barkvoll er begge godt fornøyde med avtalen.

Mangelen på spesialister fra tannlegefeltet i region Midt-Norge gjør at behandlingstilbudet, og kompetansen behandlingen utvikles fra, har vært noe redusert. Avtalen innebærer nettopp et samarbeid om å utdanne tannlegespesialister i regionen, slik at de kan beholde sin lokale eller regional nærhet og tilknytning.

– Det er få personer som har utdanning i form av norsk doktorgrad som jobber i den utøvende tannhelsetjenesten i region Midt-Norge. Derfor er det avgjørende for TkMN å samarbeide med universitet og høyskoler, som UiO, samt helsetjenesten og relevante forskningsmiljøer, forteller Jørn Andre Jørgensen, administrerende direktør i TkMN. – Med denne avtalen ønsker vi å kunne ta del i ODs erfaring med forskning, og utdanning og veiledning av forskere, sier han.

Kompetansesenteret eies av Møre og Romsdal og trønderfylkene, og har som hensikt å bygge kompetansen i den utøvende tannhelsetjenesten i regionen.

Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 23. jan. 2017 10:57 - Sist endret 26. feb. 2020 15:48