Bacheloroppgåver blei presentert

Før Vitnemålseremonien  på fredag må studentane på  Tannpleierutdanninga gjere ei siste ting, nemlig presentera Bacheloroppgåvene sine.

bilde av powerpoint

 Foto: Sevil Konuskan  OD/UIO

Stort mangfald

Tysdag 13.juni  var derfor båe studentar og tilsette samla i Store Auditorium .

Emne som relasjonsbygging , det å gjere pasientane trygge, gje dei ei kjensle av mestring i sårbare livssituasjonar, enten  dei var kreftpasientar, heimebuande eldre,  unge vaksne og born, båe i Noreg og i utlandet, er døme på områder som mange av oppgåvene tematiserte.

Oppgåvene syner såleis Tannpleiernes særskilde og viktige rolle i det sykdomsførebyggande og helsefremmande arbeide i helsesektoren.

Her kan du sjå oppgåvene som vart presentert.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 13. juni 2017 22:24 - Sist endret 13. juni 2017 22:24