Blikket rettet mot fellesprosjektet

Amer Sehic brenner litt ekstra for å få ned frafallet blant studentene som starter sine studier ved fakultetet. Men han har også startet sin periode som prodekan for studier med noen planer for hvordan fakultetet skal øke kvaliteten på studieprogrammene.

Foto av studiedekanen som sitter i en sofagruppe og prater sammen med tre studenter.

Amer Sehic (f.v.) brenner for at Bhavdeep Singh, May Iren Sundsli og Marie Lund fra kull H15 skal ha best mulig læringsmiljø som studenter ved OD. Foto: Kaja Haugen Leijon, OD/UiO.

– Hva er grunnen til at du ønsket å bli prodekan?

Noe av grunnen er at jeg i mange år har jobbet med studenter og undervisning, og har alltid vært opptatt av kvalitet i undervisningen. Jeg ønsker at begge studieprogrammene ved Det odontologiske fakultet er sammensatt, og blir gjennomført, på en måte som gjør at de får gode muligheter til å lære det de skal innen rimelig tid. I tillegg ønsker jeg at både tannpleier- og odontolgiutdanningene dekker samfunnets og arbeidslivets kompetansebehov, både på kort og på lang sikt.

Tekstboks med følgende spørsmål og svar: Kommer fra: Født i Bosnia, vokste opp i Hardanger. Bor: I Oslo de siste 20 årene Jakt eller topptur? Grilling på hytta Kino eller konsert? Foretrekker konsert, men havner som oftest på kino Ferien går til… Kanskje Miami? En god start på morgenen er umulig uten: Italiensk espressoSamarbeidet om fellesundervisning mellom odontologi, medisin og klinisk ernæring i begynnelsen av odontologistudiet skal sikre en nødvendig basalmedisinsk kunnskap og gi grunnlag for forståelse som er nødvendig for å kunne behandle medisinsk kompliserte pasienter og eldre, og håndtere akuttsituasjoner som kan oppstå i en tannlegepraksis. Som prodekan for studier håper jeg at jeg vil ha mulighet til å styrke denne fellesundervisningen.

– Er det én sak du brenner spesielt for innenfor ditt ansvarsområde?

Det er et faktum at vi har høyt frafall av studenter. Jeg er veldig motivert for å gjøre stor innsats for at studentene ved vårt fakultet skal ha et best mulig læringsmiljø både i fellesundervisningen, for odontologistudentene, og videre i klinikken. Det er viktig å ta godt imot nye studenter, og vi må sørge for at studentmiljøet, spesielt det første sårbare året i fellesundervisningen, er åpent og inkluderende for alle.

– Hva gleder du deg mest til i denne fireårsperioden som prodekan?

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med studenter og ansatte fra de ulike fagene og fagområdene ved fakultetet. Jeg gleder meg også til å profilere utdanningen ved OD utad og styrke vår posisjon internasjonalt.

– Har du noen spesielle mål du har tenkt til å nå i løpet av disse fire årene?

Dette dekanatet kommer til å jobbe med mange enkeltsaker, men jeg håper at det vi gjør til sammen gir OD en god utvikling. Fellesundervisningen mellom odontologi, medisin og klinisk ernæring innebærer et komplisert faglig, økonomisk og administrativt samarbeid. Jeg ønsker å få på plass tydelige avtaler om hva hvert av de tre studiene skal bidra med i fellesundervisningen, samt hvordan vi skal utvikle dette som et felles undervisningsprosjekt og praktisk økonomisk samarbeid.

Der det er mulig må vi prøve å tilpasse undervisningsformer for å øke kvaliteten på det utdanningstilbudet vi gir. Institutt for oral biologi, i regi av instituttleder, arbeider kontinuerlig for å sikre god oppfølging og kvalitet på fellesundervisningen på masterprogrammet.

En viktig faktor i å kvalitetssikre undervisningen er å sørge for at alle involverte på et emne har en felles forståelse av emneplan, eksamensoppgaver og vurderingskriterier. Vi ønsker også i løpet av den nærmeste tid å få på plass flere digitale eksamener.

Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 17. feb. 2017 06:30