UiOs HMS-pris til Bente Teigmo

Rådgiver for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), Bente Olin Teigmo, er tildelt Universitetet i Oslo sin HMS-pris. Hun får prisen blant annet for sin evne til å inspirere andre - ved instituttet, men også på tvers av fakultetet og universitetet.

Foto av tre damer som står og smiler, de to ytterste holder hver sin blomsterbukett.

Bente Olin Teigmo (f.v.), sammen med universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe som delte ut prisen, og medvinner Liv E Alver Bjørland. Foto: Ola Gamst Sæther, UiO.

Bente Olin Teigmo mottok prisen ved Arbeidsmiljøutvalgets seminar for lokale utvalg mandag 27. mars. I tillegg til blomster, heder og ære, består prisen av diplom og et reisestipend på 25 000 kroner med en uke permisjon, for å kunne dra til andre steder og la seg inspirere videre i arbeidet med HMS.

Prisen tildeles årlig ut til noen ved UiO som har gjort en markant innsats for HMS-arbeidet ved universitetet.

– Har imponert

Teigmo har ansvaret for det praktiske HMS-arbeidet ved alle instituttets enheter, og har spesielt ansvar for å utvikle felles systemer for smittevern og kvalitetssikring.

«Bente har imponert med måten hun har utført tiltak for å sette helse, miljø og sikkerhet på agendaen. HMS-systemene er i aktivt bruk og fungerer godt i alle relevante ledd.», heter det i nominasjonsbrevet fra IKO.

Videre får hun prisen for sin evne til å til å etablere HMS på en måte som gir tillit, trygghet og forståelse for hvorfor godt HMS-arbeid er så viktig, stadig gjennom godt humor og faglig dyktighet.

Teigmo berømmes for innsatsen for både studenter, ansatte og pasienter ved IKO, som hun har gjort sammen med et ønske om å dele kunnskap også utover UiO sine grenser. «Hennes formidling av HMS-arbeidet inspirerer andre til økt bevissthet», står det i begrunnelsen.

Rutiner for smittevern

Blant tiltak hun har gjennomført som nevnes i begrunnelsen, er smittevernkampanjen i 2014, som la vekt på å etterleve retningslinjer for smittevern ved hele instituttet, håndtering av farlig avfall og arbeidstøy i forbindelse med smittevern, og kildesortering i klinikkene.

«Nominasjonen er en anerkjennelse til Teigmo for hennes systematiske og planmessige HMS-arbeid. Hun bidratt til å løfte frem HMS og sette en standard innen feltet, som instituttet er svært takknemlig for, og stolt over», står det også i begrunnelsen.

Arvtager til Frode Olsgards minnepris

Det er første året UiO deler ut HMS-prisen, som er en videreføring av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sin Frode Olsgards minnepris, som har blitt delt ut siden 2010. UiOs Arbeidsmiljøutvalg velger ut hvem som skal motta Universitetets HMS-pris.

Teigmo mottok prisen sammen med HMS-koordinator ved Norsk senter for molekylærmedisin ved Det medisinske fakultet, Liv E Alver Bjørland.

Bente Olin Teigmo (f.v.), Liv E Alver Bjørland og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe under utdelingen i Gamle Logen. Foto: Ola Gamst Sæther, UiO.Foto: Ola Gamst Sæther, UiO.

 

Emneord: HMS-pris, HMS Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 28. mars 2017 12:09 - Sist endret 15. okt. 2020 10:55