Professor Malcolm Snead er utnevnt til æresdoktor ved UiO

I en høytidelig seromoni fredag 1. september hedret Universitetet i Oslo (UiO) sine æresdoktorer. Professor Malcolm Snead, innstilt av Det odontologiske fakultet,  er nå æresdoktor ved UiO

Foto: Margit B. Selsjord, UiO/OD

Malcolm L. Snead er utdannet tannlege og er spesialist i oral patologi. Han har viet sitt akademiske liv til å studere molekylære mekanismer som styrer dannelsen av skjelettstrukturer. Han er i dag professor ved University of Southern California (USA). Hans utmerkede innsats innen odontologisk forskning har medført ny kunnskap om munnhulens og tennenes sykdommer, gitt oss et bedre grunnlag for diagnostikk og banet vei for utviklingen av nye biomaterialer

Bilder fra seremonien i Universitetets Aula og fra hans forelesning i Geitmyrsveien(foto Margit Selsjord, OD)

snead

 

Av Leif Erling Jensen
Publisert 5. sep. 2017 14:57 - Sist endret 16. okt. 2017 15:53