Med engasjement for mer dynamiske studieplaner

De neste ukene publiserer vi intervjuer med fakultetets nye prodekaner. Alix Young Vik er ny studiedekan ved fakultetet, og hun vil at studieplanene skal være dynamiske. I løpet av de neste fire årene håper hun å gjøre de kliniske delene av studiene, som er hennes hovedansvarsområde, enda bedre for studentene.

Foto av den nye studiedekanen som står oppstilt til høyre i bildet, smilende, foran en gruppe studenter samlet rundt en tannlegestol med pasient i, i en læringssituasjon i bakgrunnen.

Alix Young Vik er ny studiedekan med ansvar for undervisningen i klinikken. Foto: Kaja Haugen Leijon, OD/UiO.

– Hva er grunnen til at du ønsket å bli prodekan?

Motivasjonen for å ta dette større, mer overordnete ansvaret ligger både i det å bli mer kjent med fakultetet og universitetet, og det å forhåpentligvis utvikle meg selv som leder. Vel vitende om at det kommer krevende oppgaver og stort ansvar med denne stillingen, føltes det likevel naturlig å gå videre på denne veien etter å ha vært semesterutvalgsleder, og jobbet detaljert med nye programplaner og timeplaner siden 2013.

Tekstboks med følgende spørsmål og svar: Kommer fra:  Perth, Western Australia Bor:  Røa, Oslo Jakt eller topptur? Topptur (og orientering) Kino eller konsert? Ja takk, begge deler. Filmer ser jeg mest hjemme, er glad i klassisk musikk og i teater. Ferien går til… hjembyen Perth, nord Norge, Europa. En god start på morgenen er umulig uten: müsli og juice, familieklemmer– Er det én sak du brenner spesielt for innenfor ditt ansvarsområde?

Den nye programplanen på odontologistudiet, med andre og nye prioriteringer, i tillegg til større årlige masterstudentkull, har krevet flere endringer sammenlignet med den gamle programplanen.

Men programplanene skal ikke være statiske. Det vil være et kontinuerlig behov for å evaluere studiene og gjøre nødvendige justeringer i timeplanene slik at studieprogrammene oppleves som best mulig av studentene våre.

Dette krever, ikke minst, at alle som er involvert i undervisningen er motiverte og drar i samme retning for en best mulig utdanning. Det er viktig å huske at vi er her for å utdanne de best mulige tannpleierne, tannlegene og spesialistene.

– Hva gleder du deg mest til i denne fireårsperioden som prodekan?

Jeg ser fram til å jobbe sammen med de andre i dekanatet og bli kjent med fakultetet og UiO fra et annet ståsted, og møte mange nye og spennende utfordringer i løpet av disse årene.

– Har du noen spesielle mål du har tenkt til å nå i løpet av disse fire årene?

Utover dette med å få etablert dynamiske programplaner, har jeg et mer overordnet mål at fakultetet klarer å tiltrekke seg gode kandidater som opplever et godt og relevant studietilbud, bra studiemiljø og som blir gode tannleger.

Emneord: studiedekan Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 30. jan. 2017 10:44