Professor Janne Reseland deltar på COSTaksjon i Bulgaria.

COST er et kontaktformidlende og koordinerende organ med ansvar for å initiere og gjennomføre europeisk forskningssamarbeid. Norge har deltatt siden samarbeidet ble etablert i 1971.

Foto: OD/UIO

 Gjennom COST dannes vitenskapelige nettverk som gir forskere anledning til å samarbeide innen et vidt spekter av forskningsaktiviteter. I COST kalles problemstillingene disse nettverkene forsker på, "aksjoner". Professor  Janne Reseland er i Bulgaria fra 12-14 september for å delta i gruppen «Technology Platforms for 3D Cell Culture" COST 16119 CellFit,.

–Det er både en plikt å søke deltagelse og en ære å valgt ut til å delta på disse møtene, sier Reseland. Under møtet skal hun holde følgende presentasjon” Growing artificial bone in simulated microgravity, a model system for identifying molecular mechanisms of treatment”.

Reseland oppfordrer alle som ønsker faglig påfyll og og ikke minst et større internasjonalt nettverk til å søke seg til disse «aksjonene».

NFR oppfordrer også

– Nettverkene er som oftest utpreget tverrfaglige. Som regel er det deltagere fra flere enn 20 land, så nettverkene er også ganske store, forteller Trude Dypvik på NFR sine hjemmesider.  Hun er nasjonal koordinator og en av COST-kontaktene i Forskningsrådet  du kan kontakte om du er interessert i å delta.

NFR gir følgende anbefalinger om hvorfor du som forsker bør delta i COST aksjoner:

  • Du får tilgang til et stort internasjonalt nettverk innenfor fagfeltet ditt, og ofte også tilgrensende fagfelt.
  • Du får samarbeidspartnere som du senere kan søke annen forskningsfinansiering sammen med.
  • Deltagelsen utvider nettverket ditt, eller gir deg et helt nytt nettverk.
  • Skal du søke internasjonalt, må du ha internasjonalt nettverk. Mange COST-nettverk diskuterer og samarbeider om søknader til Horisont 2020.
  • Unge forskere kan ha særlig utbytte av å delta i en COST-aksjon for å komme tidlig i gang med en internasjonal karriere.

Her finner du mer informasjon

Info fra EU om COST

Info fra NFR om tiltaket

Nye COST-nettverk

 

 

 

 

Av Astrid S. Bjørkeng
Publisert 8. sep. 2017 10:41 - Sist endret 15. jan. 2021 14:12