Valgt til ny president

Professor Dag Ørstavik ble i september valgt til ny president i Den europeiske endodontiforeningen (ESE). Han tar fatt på vervet fra januar 2018.

Ørstavik har tidligere vært kasserer i foreningen og ble foreslått som presidentkandidat av det avtroppende styret. Den europeiske endodontiforeningen, European Society of Endodontology, er en sammenslutning av foreninger fra 35 ulike europeiske nasjoner.

Bli en profesjonell organisasjon

Han forteller at han skal lede et styre som forbereder en overgang for ESE til en ny, mer profesjonell organisasjon. Den har nå en ledelse basert på frivillig, ulønnet innsats av enkelte entusiaster, men fra 2019 skal organisasjonen ha et permanent kontor og en lønnet daglig ledelse. Han skal også være aktiv i utviklingen av et felles regelverk for utdannelsen av spesialister i endodonti i Europa. Dette håper han kan bli grunnlaget for en europeisk, EU-akseptert spesialitet.

Det er også en ambisjon for foreningen å stimulere til økt kvalitet i utdannelse og etterutdannelse av tannleger i faget. Andre store begivenheter som vil stå på agendaen for foreningen er en forskningskongress i 2018 i Amsterdam og et stort europeisk fagmøte i Wien i 2019.

På spørsmål om det er noe spesielt han håper å få utrettet i perioden som president, svarer han:

-Det ligger i min jobb-beskrivelse at det viktigste vil være å få gjennomført endringen til en profesjonell struktur av den daglig ledelsen i fremtiden. Det gjelder å finne presise målformuleringer for daglig leders arbeid, samtidig som valgt ledelse beholder en tydelig innflytelse slik at generalforsamlingens vedtak blir gjennomført etter intensjonene.

Akademiske og kommersielle hensyn

Ørstavik vil også konsentrere seg om å sikre en balanse mellom den akademiske delen av endodontien og de kommersielle interessene. Han understreker at dette er et kontinuerlig arbeid som har særlig betydning når kongresser og fagmøter arrangeres, og det er spesielt viktig at produkter og instrumenter utvikles og tas i bruk etter grundig, forskningsbasert dokumentasjon.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 12. okt. 2017 10:20 - Sist endret 7. jan. 2020 15:18