Vil koble odontologisk forskning med aldring

13. oktober kommer direktøren for det danske Center for sund aldring til fakultetet for å holde mini-seminar.

Profilbilde av Lene Juel Rasmussen
Professor Lene Juel Rasmussen er direktør ved Center for sund aldring. 13. oktober kommer hun til mini-seminar ved fakultetetFoto: CFSA.

Professor og direktør Lene Juel Rasmussen kommer fra København til IOB med sin kollega Claus Desler Madsen, også fra Center for sund aldring. De er invitert av forskningsdekan Linda H. Bergersen for å fortelle om sin forskning innenfor på sunn aldring, og hvordan feltet henger sammen med odontologisk forskning.

– Det er mange krysningspunkter mellom det de holder på med ved Center for sund aldring og forskning vi driver med her på fakultetet. I tillegg blir det helt sikkert mange gode råd å hente, fra en direktør fra et så stort og vellykket forskningssenter, om hvordan man best organiserer flere store forskergrupper sammen mot felles mål, forteller Bergersen.

Aldring og alt som påvirker den

Center for sund aldring konsentrerer seg om forskning på hvordan flere mennesker kan få et sunt liv og en sunn aldring. Forskningen er tverrfaglig og spenner fra studier på celler til studier på samfunnet.

Organisatorisk, består senteret av et nettverk av mindre forskergrupper, de fleste av dem tilknyttet Fakultetet for helse og medisinsk vitenskap, ved Københavns Universitet. Noen av forskergruppene kommer likevel også fra de humanistiske og sosialvitenskapelige fakultetene, og fra sykehusene. – På den måten har senteret store paralleller til Livsvitenskapssatsingen ved UiO, forklarer Bergersen.

Profilbilde av Claus Desler Madsen
Førsteamanuensis Claus Desler Madsen. Foto: CFSA.

Kunnskap om forskningsledelse

Lene Juel Rasmussen har ledet forskningssenteret siden 2009. Selv om direktøren kommer til å dele verdifull kunnskap om molekylærbiologiske aspekter ved aldring, tror Bergersen det kan være vel så spennende å høre om hvordan man driver et så stort forskningssenter: – Det bør være interessant for de fleste av ODs vitenskapelige ansatte å få høre litt om Rasmussen tanker rundt hvordan flette forskningen til så mange ulike forskergrupper sammen, på en innovativ og berikende måte.

Profilbilde av Linda H. Bergersen
Forskningsdekan Linda H. Bergersen er arrangør av mini-seminaret. Foto: OD/UiO.

Senteret er også kjent for et stort omfang av cohort-studier. – Det er også særlig interessant for mange her på fakultetet som selv bruker cohort-studier, som HUNT, i sin forskning, legger hun til.

Tema for foredragene:

Professor Lene Juel Rasmussen: Nuclear and mitochondrial DNA repair: human health and aging.

Førsteamanuensis Claus Desler Madsen: The nucleotide metabolism links mitochondrial dysfunction to ageing related diseases.

Her finner dere mer informasjon om mini-seminaret.

Emneord: aldring, cohort-studier, celler, mitokondrier, DNA, metabolisme Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 3. okt. 2017 09:43 - Sist endret 20. des. 2021 09:47