Høytidelig vitnemålsutdeling for avgangskullene

Fakultetet var stolte av kandidatene som den 16. juni 2017 tok i mot vitnemål som bevis på fullført 5 årig tannlegeutdannelse, Master i odontology og 3 årig tannpleierutdanning, bachelor i Tannpleie

Fullsatt sal av forventingsfulle og glade studenter i Gamle Logen

Foto: Margit Selsjord, OD/UiO.

Fremtidens odontologi og tannpleiefag kan ikke drives som i gamle dager – den må være integrert som en del av det øvrige helsevesenet – kunnskap og respekt for hverandres profesjoner vil være en nødvendighet for på best mulig måte kunne ta hånd om pasientene, fortalte dekan Pål Barkvoll i sin tale til studentene.

- i deres yrkesfremtid må dere forholde dere til resten av helsevesenet – fremstå som profesjonelle med stor yrkesstolthet og stor grad av samarbeidsevne - gjør det helt klart – at når det gjelder munnhulen og dennes betydning i folkehelsebegrepet er det dere våre nyutdannede tannleger og tannpleiere som er spesialistene. Vi håper også at dere vil være stolte over å ha vært studenter ved Universitetet i Oslo, sa dekan til en fullsatt sal i Gamle Logen.

Fakultetet ønsker avgangskullene lykke til som tannleger og tannpleiere

 

Og her kan dere se flere bilder fra seremonien i Gamle Logen(foto Margit Selsjord, OD)

vitnemål
Emneord: vitnemålsseremoni Av Leif Erling Jensen
Publisert 21. juni 2017 15:32 - Sist endret 21. juni 2017 15:35