Besøk fra Moldova

En delegasjon fra det odontologiske fakultetet  i Moldova besøkte nylig fakultetet sammen med professor Daniela E. Costea fra Universitetet i Bergen.

Anledningen for besøket er et Eur-Asia-prosjekt hvor det er etablert et samarbeid innen forskning og utdanning i oral patologi og oral kreft mellom Norge, Moldova, Armenia og Hviterussland.

Besøk fra University of medicine and Pharamacy ‘Nicolae Testemitanu’, Chisinau, Moldova sammen med professor Daniela E. Costea og førsteamanuensis Tine M. Søland.

I Norge blir tannlege- og tannpleierstudentene systematisk undervist i oral patologi. Studentene lærer seg å tolke svar på vevsprøver og iverksette nødvendige tiltak.  En slik praksis er ikke vanlig i de andre samarbeidslandene, og det er naturlig å se til Norge for å lære mer om hvordan Norge organiserer dette feltet.

Interessen er også stor for vår tannpleierutdannelse, noe de ikke har i Moldova. Delegasjonen fikk derfor en presentasjon om utdannelsen og filosofien bak yrket av de ansatte på tannpleierutdannelsen, samt en omvisning i klinikken.

 

Øke kunnskapen

Samarbeidsprosjektet tar sikte på å etablere en felles standardisert oral patologisk læreplan som er tilpasset samarbeidsinstitusjonene samt å iverksette felles forskningsaktiviteter.

Visjonen er at dette samarbeidsprosjektet kan danne grunnlaget for å utvikle en spesialisert felleskompetanse blant lærekreftene hos samarbeidsinstitusjonene. En slik felles kompetanse kan øke kunnskapen om nødvendige tjenester innen oral patologi som kan utføres av tannleger og tannpleiere.

 

Prosjektet finansieres av Senter for Internasjonalisering avd utdanning, Prosjekt nr: CPEA-LT-2016/10106– Eurasia Programme

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 19. apr. 2018 13:00 - Sist endret 19. apr. 2018 14:13