Beste masteroppgave 2018

Fakultetets pris for beste masteroppgave våren 2018 gikk til Syver Andreas Vollan Rotberget og Alexander Salvador Guido.

To prisvinnere som holder diplom og blomsterbukett

Foto: Fredrik Pedersen OD/UIO.

De fikk prisen for følgende oppgave: Porphyromonas gingivalis, periodontitis and oral cancer: The possible role of epigenetics in cancer Development. Veiledere var Inger Johanne Schytten Blix, Morten Enersen and Thomas M. Küntziger

Og disse ble nominerte til NTFs studentforskerpris

Foto: Fredrik Pedersen OD/UIO.

1. Klagesaker ved Norsk Pasientskadeerstatning mot tannleger: En analyse av det høye antallet klager og medhold vedrørende fast tannstøttet protetikk v. Soltan Farzi og Øystein Skeibu Johnsløv. Veileder: Carl Hjortsjö

 

Foto: Fredrik Pedersen OD/UIO.

2. In vitro utvikling av resistens hos noen utvalgte orale bakterier og Escherichia coli mot klorheksidin v. Sabrena Amjad, Sana Shaddiq og Ifrah Ahmed. Veileder: Hans Preus 

 

Foto: Fredrik Pedersen OD/UIO.

3. Nanopartikler i det orale miljøet - en fremtidig forebyggende behandling? v. Ronja Kristine Sandum. Veiledere: Lene Hystad Hove og Alix Young Vik

Publisert 22. juni 2018 11:15 - Sist endret 22. juni 2018 11:15