Debatt kring ny retningslinje frå Helsedirektoratet

Til hausten kjem nye retningslinjer for tannhelsetenester for barn og unge frå Helsedirektoratet. Forslaget som vart send ut på høyring har vekt debatt.

Sist fredag hadde Carl Christian Blich, universitetslektor ved fakultetet, eit innlegg på trykk i Dagsavisen: «Tannløse tiltak» (Dagsavisen). Han er bekymra for om tannhelsa til friske barn blir sjukeleggjort i den nye retningslinja. Han set også spørsmålsteikn ved saksarbeidet til direktoratet kring høyringa.

Det odontologiske fakultet har ei oppfatning om retningslinja fordi ho gir fakultetet påbod om prioriteringer for undervisninga og leverte høyringsfråsegn til utkastet til direktoratet (PDF).

Dekan Pål Barkvoll. Foto: Privat.

Dekan Pål Barkvoll peiker på at retningslinja i utgangspunktet og kan vere i strid med Universitets- og høyskoleloven §1-5 om utdanningsinstitusjonane si faglege fridom og ansvar. I pkt 3 heiter det: «Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller i det faglige utviklingsarbeidet».

Fakultetet meiner óg at utkastet ikkje er egna som verktøy for å «hjelpe dem i 'den endelige målgruppen' som trenger det mest». Vidare råder fakultetet direktoratet til å gå gjennom utkastet på nytt.

 

Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 1. aug. 2018 10:39 - Sist endret 1. aug. 2018 15:51