Gledelige søkertall for fakultetet

Både tannpleier- og odontologiutdanningen opplevde en sterk vekst ved årets samordna opptak. Størst var imidlertid økningen hos tannpleierutdanningen.

 

Foto: Jan Unneberg
Foto:©UiO Jan Unneberg

Her var det nemlig en positiv endring i antall søknader på hele 24 prosent, mens master i odontologi hadde en økning fra i fjor med 9 prosent. I tillegg var det 15 prosent flere som hadde tannpleier som sitt første valg og 4 prosent flere som hadde satt opp odontologiutdanningen som første valg sammenlignet med tallene fra i fjor.

– Vi er svært glade for at flere velger å søke seg til utdanningene våre, sier fungerende seksjonssjef Hege Glomsaker-Gjessing.  Jeg tror kanskje vi har lykkes med å nå ut med informasjon om allsidigheten i hva det innebærer å ta en utdannelse hos oss. 

Dekan Pål Barkvoll er enig i Gjessings analyse, og sier at det å være tannpleier eller tannlege i dag handler om å ivareta munnhelsen i et helhetlig medisinsk perspektiv, noe som byr på svært spennende medisinske utfordringer for våre uteksaminerte kandidater.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 19. apr. 2018 14:20 - Sist endret 31. mai 2018 13:22