HMS pris 2017 tildelt Suada Mesihovic

Suada Mesihovic ble tildelt fakultetets HMS pris for 2017 under allmøtet i dag. Prisen ble gitt for hennes bidrag til å sette HMS i fokus på klinikken gjennom målbevisst arbeid med ECO- online og for å skape gode arbeidsforhold for ansatte, studenter og pasienter.

Bilde av prisvinneren som står og smiler til kamera med et diplom i hånden, sammen med dekanen.

En velfortjent pris , sa dekan Pål barkvoll, her med Suada Mesihovic som nettopp har fått overrakt diplomet. ©UiO,Margit Selsjord.

Prisen ble instituert av fakultetsledelsen i 2017, og skal årlig deles ut til en ansatt som har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet. Prisen skal gå til en ansatt som bidrar utover det en kan forvente, til å

  • forbedre arbeidsmiljøet for ansatte og studenter.
  • øke forståelsen av og kunnskapen om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet eller har bidratt til et systematisk, veldokumentert og målbevisst HMS arbeid.
  • skape et bedre felleskap og et inkluderende arbeidsliv.

En anerkjennelse for systemtatisk HMS arbeid og omsorg for ansatte og studenter

Prisen ble delt ut av dekan Pål Barkvoll som understreket hennes bidrag til å sette HMS i fokus, og samtidig gjort det på en slik måte at andre ser nødvendigheten av et kontrollert, målbevisst og systematisk arbeide med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hun har satt fokus på ECO –online i henhold til regler og forskrifter og følger personlig opp hver eneste student og ansatt ved klinikken, slik at de alle er informert og oppdatert.

Videre understreket dekan Pål Barkvoll at hun legger sin ære i å skape gode arbeidsforhold for ansatte, studenter og pasienter. Hun bryr seg om pasienter, ansatte og studenter og er alltid beredt på å hjelpe. Hun bidrar svært positivt i hverdagen med sin inkluderende atferd.

Suada Mesihovic tildeles inntil kr 3 000 kroner til en HMS relatert aktivitet.

Fakultetet gratulerer !

Av Leif Erling Jensen
Publisert 9. mai 2018 14:01 - Sist endret 9. mai 2018 14:56