Internasjonale hjerneforskere samles i Oslo

Nobelprisvinner Edvard Moser er en av forskerne som kommer til Oslo i anledning Virginia-Nordic Precision Neuroscience II-konferansen den 19.-21. september.

Foto: Colorbox
Foto: Colorbox

Sammen med over hundre andre fremragende forskere fra USA og Norden vil han se nærmere på hvordan man kan omsette ny kunnskap om hjernen til behandling av hjernesykdommer som spenner fra Alzheimer til schizofreni. Edvard Moser vil snakke om gjennombrudd i forståelsen av hvordan hjernen koder hva, hvor og når. Forskningen er nylig publisert i Nature og omtalt av NRK.  

 

Inni er vi ulike

Presisjonsnevrovitenskap er det overordnede tema for konferansen.  Leder av organisasjonskomiteen for konferansen, forskningsdekan Linda Hildegaard Bergersen ved Det odontologiske fakultet,UiO forklarer at

Forskningsdekan Linda H. Bergersen.

presisjonsnervrovitenskap tar utgangspunkt i at mennesker er ulike genetisk og er ulikt påvirket av miljø og livsstil.  Det betyr at medisin som fungerer for noen ikke nødvendigvis fungerer for andre. Ny kunnskap gjør det mulig å forutsi hvilke forebyggende tiltak og behandlingsmetoder som vil virke hos hvilke grupper av mennesker.

 

Bidra til nyskapning

– I de siste årene er det kommet svært mange biokjemiske oppdagelser og konferansen skal se nærmere på hvordan disse oppdagelsene kan lede til bedre tiltak mot sykdommer og hvordan biomedisinske oppdagelser kan omsettes til nyskapning i helsesektoren, forklarer Bergersen.

– Viktige utfordringer i dagens situasjon, som demens og psykiatri, er også viet stor plass under konferansen.

Favner bredt

Konferansen omfavner også et vidt spekter av emner som griper inn i hverandre og favner fra grunnleggende biologiske mekanismer til pasientbehandling. Noen stikkord fra programmet: Kontroll av bevegelser, koding av tid og rom, genetikk, depresjon, schizofreni, smerte, bakterier og virus, betennelse, beskyttelse mot DNA-skade, nevrodegenerasjon, Alzheimer, Parkinson, energistoffskifte, kontroll av blodforsyning, effekt av trening, normal utvikling og aldring, regulering av nervekontakter, epilepsi, forbindelse munn-hjerne, innovasjon, global og nasjonal helsestrategi.

Seminaret foregår i Store auditorium på Rikshospitalet. Vertskap er Oslo Universitetsykehus, Sunnaas sykehus HSØ og Det odontologiske fakultet, Universitet i Oslo.  Det er fremdeles mulig å melde seg på konferansen.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 31. aug. 2018 10:46 - Sist endret 6. sep. 2018 14:01