Internasjonalt nettverkt samlet i Oslo

Det har vært møte i det europeiske nettverket for forskning på barneleddgikt i kjeveskjelettet. Nettverket heter EuroTMjoint.  

Foto: ©OD,UiOAstrid S.Bjørkeng

Møtet samlet rundt 30 deltakere fra en rekke land i Europa, men også forskere fra USA og Canada hadde tatt turen til Norge. Det var niende gang det ble arrangert et møte i denne forskergruppen, og andre gang møtet ble holdt i Oslo. Førsteamanuensis Linda Z. Arvidsson og professor Tore A. Larheim ved Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi  var vertskap for det internasjonale møtet  nå i april.

Barneleddgikt

Nettverket ble etablert i 2010 etter initiativ av professorene Tore Bjørnland, Björn Øgaard og Tore A. Larheim. Det opprinnelige målet var å identifisere tannleger og leger over hele Europa med kompetanse på barneleddgikt i kjever som ønsket å være med i et nytt forskningsnettverk. Selv om initiativet opprinnelig var rettet mot Europa, er nettverket nå blitt et internasjonalt globalt nettverk, noe som innebærer at nettverket snart vil få et nytt navn som gjenspeiler det internasjonale mangfoldet. Nettverket favner mange fagdisipliner både innen medisin og odontologi.

Hensikten med nettverket er å drive forskning og undervisning på odontologiske problemstillinger ved barneleddgikt for å optimalisere/forbedre diagnostikk og behandling av denne gruppen barn og unge.

Flere undergrupper

Nettverket er organisert i flere undergrupper av forskere. En av gruppene, der Larheim har vært leder siden det første møtet, har fokusert på bildediagnostikk. Et av målene til denne forskergruppen har vært å utarbeide et graderingssystem for kjeveleddsartritt på barn med barneleddgikt ved hjelp av magnettomografi (MR). Dette var også et av temaene som Larheim og en PhD student fra SickKids sykehuset i Toronto utdypet mer om i en forelesning under møtet i OsloAndre undergrupper av forskernettverket har fokusert på klinisk diagnostikk/behandling og kirurgisk behandling. Alle gruppene hadde parallelle møter i Oslo.

 

Publisering

Det er publisert flere artikler fra gruppen:

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 22. mai 2018 14:17 - Sist endret 24. nov. 2020 11:36