NFR-tildeling til forskning på elektrostimulering

Forskningsprosjekt med to sentrale deltakere fra Det odontologiske fakultet fikk stor tildeling fra Norges forskningsråd.

Bilde av de to forskerne som smiler. De sitter bak en pult, med en modell av et menneskedhode med kjeve og hals eksoponert på pulten.

Tor Paaske Utheim (t.v.) og Amer Sehic er glade og spente over å ha fått støtte til å utvikle forskningen på elektrostimulering videre. Foto: ©OD,UiO/Ingar Storfjell.

Tor Paaske Utheim, professor II ved Institutt for oral biologi (IOB), leder prosjektet «Non-invasive electrical stimulation as a means for preserving vision», som nylig fikk 10 millioner kroner i Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) fra Norges Forskningsråd (NFR). Amer Sehic, førsteamanuensis og studiedekan ved fakultetet, er en sentral deltaker i prosjektet.

Ett av målene med prosjektet er å optimalisere en rekke parametre som ledd i elektrostimulering, for å bevare synet ved flere øyesykdommer.

At elekstrostimulering kan resultere i økt spyttsekresjon, er vist i flere studier, og gjør metoden relevant også for munnhelsefeltet. Nylig er det også vist at elektrostimulering har god effekt ved behandling av tørre øyne.

– Med denne tildelingen ønsker vi å videreutvikle teknologien i håp om å kunne oppnå stadig bedre behandlingsresultater, blant annet i samarbeid med Munntørrhetklinikken ved OD, Tørreøyneklinikken, Avdeling for medisinsk biokjemi og Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo Universitetssykehus, forteller Utheim.

Internasjonalt samarbeid om publikasjon

I fjor fikk Sehic, som førsteforfatter, publisert en oversiktsartikkel innen feltet, i American Journal of Pathology, et tidsskrift med høy impact factor. Professor Dong Feng Chen  fra Harvard Medical School og Utheim var sisteforfattere.

Sehic har tidligere hatt to forskeropphold i Chens lab, og det er preliminære data derfra, og oversiktsartikkelen, som har dannet grunnlaget for forskningsprosjektet. – Det er dette samarbeidet vi nå høster frukter av, mener Sehic.

I tillegg til Chen ønsker Utheim å fremheve de andre samarbeidspartnerne: professor Farrukh Chaudhry ved UiO/OUS og Kin-Sang Cho og Shuai Guo ved Harvard Medial School.

Bredt nedslagsfelt

Bevilgningen fra NFR kommer bare noen måneder etter at Utheim også fikk en større EU-finansiering. Felles for prosjektene er et høyt innovasjonsfokus.

Elektrostimulering har en rekke bruksområder innen regenerativ medisin. Sehic og Utheim har i det siste konsentrert seg om andre aspekter ved teknologien, noe som har resultert i tre eksterne tildelinger.

– De fire innvilegede søknadene innen feltet legger et godt grunnlag for nye søknader med oralbiologisk vinkling, forteller Sehic. – Med disse midlene er det mulig å ansette to postdoktorer, i tillegg til at de sørger for driftsmidler for prosjektet de neste fire årene.

– Vi er glade og takknemmelige for denne bevilgningen, og ser frem til det videre arbeidet, legger Utheim til.

Emneord: NFR, FRIPRO, elektrostimulering, munntørrhet, Munntørrhetklinikken Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 15. jan. 2018 15:58 - Sist endret 19. aug. 2021 09:41