Ny lærebok i odontologisk psykologi

Det har lenge vært et ønske om en ny lærebok i kommunikasjon og psykologiske aspekter ved oral helse.  Nå er læreboken Odontologisk psykologi kommet, og fersk fra trykkeriet er den allerede tatt i bruk av studentene ved fakultet.

Bilde av proffesor med bok

Professor Tiril Willumsen er en av redaktørene i den nye læreboken Foto: ©OD,UiO/Ingar Arnodd Storfjell

Et samlet fagmiljø

Det er professor Tiril Willumsen, Lena Myran og Jostein Paul Årøren Lein  som er redaktører for boken, og de har samlet A-laget som bidragsytere til denne læreboken.  Selv om det allerede eksisterer fagbøker, både på kommunikasjon og psykologi innenfor munnhelse, er det første gang et så omfattende og samlende verk, som både psykologer og tannleger står bak er blitt lansert.

Traumesensitiv tannbehandling

God kommunikasjon med tannhelsepersonell er viktig for alle pasienter sier Tirill Willumsen. Gjennomgående tema for boken er traumesensitiv tannbehandling, en tilnærming som innebærer fokus på trygge relasjoner og affektkontroll og som skal benyttes i alle pasientmøter.

Stadig større forskjeller i samfunnet

Stadig flere har kompliserte medisinske og psykologiske tilstander.  Som helsepersonell ser vi også tendenser i samfunnet til at forskjellene øker. De som allerede har god helse får bedre helse, mens gapet til det som faller utenfor, stadig blir større. Tannhelse er et område som synliggjør at forskjellene øker. Vi ser at erfaringer i barndommen får konsekvenser for voksnes munnhelse og er med på å forsterke de økende forskjellene i samfunnet.

Et oppslagsverk

Studentene på 10. semester har allerede tatt i bruk den ferske boken. Foto: ©OD,UiO Astrid S. Bjørkeng

Tannhelsepersonell får alle mulige pasienter i stolen sin. Friske pasienter, men også pasienter med et sammensatte sykdomsbilde av både fysisk art og psykisk art.   Det kan dreie seg om pasienter som lider av angst for sprøyter og tannbehandling, for men også andre psykisk lidelser.  Boken har spesielt fokus på overgrep eller tortur.  I læreboken Odontologisk psykologi kan man da slå opp på de ulike diagnosene og lese mer om tilstandene og ikke minst, hvordan man som behandler skal utføre tannbehandlingen.

Få tilgang

­- Men selv om ulike diagnoser krever ulik tilnærming, er det viktig å understreke at alle pasienter må behandles på en måte som gjør at vi får tilgang på eventuelle lidelser eller traumatiserende erfaringer de bærer med seg, utdyper Tirill Willumsen. Det er ikke slik at man nødvendigvis kan se på en pasient hva pasienten har med seg av psykologisk bagasje, men ved å tilnærme seg  alle pasienter med riktig metodikk, vil vi få tilgang på de pasientene som trenger ekstra oppføling og dermed sikre god pasientbehandling for alle, avslutter Willumsen .

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 11. mai 2018 08:41 - Sist endret 11. mai 2018 12:56