Ny medisinsk-biologisk ordbok

Professor Steinar Risnes har skrevet ordboken han selv ønsket han hadde da han var student.

–  En bok som denne har jeg alltid selv ønsket meg og savnet, sier Risnes. Den fantes imidlertid ikke, så jeg måtte skrive den selv, også bokstavelig talt, den er skrevet i Word-format og så omkodet til ønsket format av et firma i grafisk design.

Professor Steinar Risnes. Foto: Privat.

Lærer i anatomi

Steinar Risnes ble interessert i latinsk terminologi gjennom sitt arbeid som lærer i anatomi for tannlegestudenter. Da skrev han et lite hefte som inneholdt en ordliste latin‒norsk og en kort grammatikk til bruk for studenter på odontologistudiet. Heftet kom første gang i 1989 og har vært brukt siden. Det heftet var den spede spiren til boken som foreligger nå.

Unik ordbok

– Det finnes allerede flere ordbøker innen medisin på norsk, men denne boken skiller seg ut på flere måter, forklarer Risnes. Noen eksempler på det er at denne ordboken konsekvent tar utgangspunkt i de latinske termene, mens andre ordbøker i stor grad bruker de fornorskede termene. Videre skiller den seg ut ved at de latinske termene i boken er ordnet i en alfabetisk ordliste med over 20 000 oppslagsord, med angivelse av fornorsket versjon av termen, termens betydning og informasjon om termens grammatikk og etymologi (Etymologi er læren om ordets opprinnelse red.anm.).  I tillegg til hovedordlisten latin‒norsk inneholder boken også en ordliste norsk‒latin/gresk og en ordliste gresk‒norsk, noe som gir flere inngangsmuligheter til terminologien.

Det latinske forener

– Latinsk nomenklatur (terminologi, red.anm.) innen vitenskapene, særlig medisin og biologi, har vist seg levedyktig og funksjonell, utdyper Risnes. Den knytter bånd til tidligere tiders vitenskap, den fungerer som et felles språklig grunnlag over faglige og språklige grenser, og den har en logikk og presisjon som tjener formålet.

–Jeg mener det er viktig å holde i hevd den rene latinske nomenklaturen, med dens regler, struktur og anvendelse. Den utgjør, sammen med latinisert gresk, hovedelementet i vitenskapenes språkbasis og har en viktig funksjon som vitenskapenes internasjonale språk.  

Detektivarbeid

Risnes beskriver prosessen som utpreget lystbetont. – Den har vært lang, med hyppige og til dels langvarige avbrudd. Men den har alltid vært god å vende tilbake til. Jeg ble aldri lei. Å klargjøre de latinske termenes betydning, grammatikk, betoning og etymologi er spennende og til tider det rene detektivarbeid, med konsultasjon av mange ulike kilder.

– Jeg kunne bruke flere dager på én artikkel. I våre dager er jo Internett en nyttig informasjonskilde, men den må brukes kritisk.

Til nytte for mange

– Jeg håper boken kan være til glede og nytte for mange. Selvfølgelig særlig for yrkesutøvere, studenter og institusjoner innen eller med tilknytning til medisinske og biologiske fag, men også for andre med en mer generell interesse for de latinske termenes betydning, grammatikk og etymologi.

Drivkraften i professorens arbeid har vært ønsket om å skape et omfattende og brukervennlig referanseverk med allsidig informasjon om og omkring latinsk nomenklatur innen medisinske og biologiske fag.

– Jeg er glad og litt stolt over å ha fullført prosessen, avslutter han.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 7. feb. 2018 11:07 - Sist endret 12. feb. 2018 15:43