Nye faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis

Endelig er det kommet nye faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis. Dokumentet er videreutviklet fra retningslinjer for smittevern ved de odontologiske lærestedene i Norge som ble utarbeidet av universitetene i 2015. Resultatet er blitt en anbefaling som skal gjelde for all klinisk odontologisk virksomhet.

Bilde av en student som henter utstyr og to personer som ser på.

Bente Olin Teigmo og Morten Enersen har vært sentrale i arbeidet med nye faglige anbefalinger for smittevern. Foto: Margit Selsjord.

Det var professor emeritus Arne Hensten, Universitetet i Tromsø, som først så behovet for felles smitteverntiltak for de odontologiske lærestedene i Norge. Parallelt med dette, fikk det Det odontologiske fakultet en rekke henvendelser om at eksterne utenlandske forelesere underviste om at instrumenter i tannbehandling bare skal vaskes «høygradig rent», og at sterilisering ikke var nødvendig for de som bare benyttes i behandling uten å gå gjennom munnslimhinnen.

 – Da underkjenner du det faktum at alle kropp-sekreter inklusive spytt kan inneholde smittestoff, sier førsteamanuensis Morten Enersen som sammen med oversykepleier Bente Olin Teigmo har vært sentrale i arbeidet med de faglige anbefalingene fra Det odontologisk Fakultet. Ellers har arbeidsgruppen som står bak anbefalingen bestått av representanter både fra Institutt for klinisk odontologi i Bergen og Tromsø, fra Folkehelseinstituttet og fra Den Norske Tannlegeforening.

Viktig arbeid

– Det var forståelig at mange tok kontakt med oss, idet usikkerheten var stor, sier Bente Olin Teigmo.  Vi fikk mange historier fra klinikker om at de hadde prøvd å lage sine egne «hygienerutiner», men ikke noe var formalisert.

Når vi nå skriver 2018 er anbefalingen ferdigstilt. Et arbeid som startet i 2014 med det resultat at det ble etablert faglige felles retningslinjer for alle de tre lærestedene i Norge i 2015.  Utgangspunktet, etter arbeidet, var at retningslinjen skulle oppdateres årlig. I stedet er dokumentet nå videreutviklet og oppgradert til en anbefaling for all klinisk odontologisk virksomhet i Norge.

– Vi må berømme Folkehelseinstituttet som tok aktivt grep for å bygge videre på det lærestedene hadde utarbeidet, idet de innså at det var betydelige mangler i føringer for smittevernet som omhandler odontologi. På sikt er jo målet at anbefalingene skal bli til «Faglige Nasjonale Retningslinjer», som har en høyere status enn «anbefalinger». Foreløpig er det lang vei dit, sier Enersen.  Men nå er vi uansett kommet så langt at universitetene og Den norske tannlegeforeningen sammen  med Folkehelseinstituttet har klart å samarbeide for å heve status og øke fokus på smittevern i klinisk odontologi.

 

Her er de nye anbefalingene:https://www.odont.uio.no/om/hms/dokumenter/fagligeanbefalingersmitteverntannhelsetjeneste.pdf

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 13. nov. 2018 10:40 - Sist endret 18. nov. 2018 11:25